Artykuły

 

 

dr Tomasz Skalski

 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

p. 223

tel. 32 3591237 

 

Projekt Benchmarking – szukamy najlepszych rozwiązań

Śląski Związek Gmin i Powiatów od 3 stycznia 2011 r., realizuje projekt innowacyjny – testujący „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”

 • 2012 rok: Tomasz Skalski ekspert ds. pilotażowego wdrażania i testowania innowacji ze specjalizacją w zakresie komunikacji społecznej
 • 2011 rok: Tomasz Skalski ekspert ds. przygotowania innowacji ze specjalizacją w zakresie komunikacji społecznej

Przesłanką do uruchomienia Projektu był zidentyfikowany brak standardów monitorowania kluczowych procesów w zakresie realizacji zadań publicznych oraz brak metodologii prowadzenia benchmarkingu. Ustawowy obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej I stopnia, podkreślił znaczenie funkcjonujących w urzędach systemów monitorowania efektywności i konieczność ich dalszego rozwoju. Wypracowanie narzędzi wspierających kontrolę na poziomie indywidualnej jednostki, poprzez finansowanie usług eksperckich było nieuzasadnione kosztowo. W związku z tym, część jednostek z obszaru województwa śląskiego, będących członkami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, postanowiło wypracować koncepcję prowadzenia benchmarkingu, która następnie będzie sukcesywnie wdrażana.

Kongres Obsługa Klienta i Obywatela

Pierwszy Polski Kongres poświęcony obsłudze klienta zorganizowany przez Marketing Maestry sp. z o.o. Dr Tomasz Skalski wystąpił, jako ekspert w dziedzinie profesjonalnej obsługi klienta. Tematem kongresu była obsługa w przedsiębiorstwie komercyjnym oraz obsługa w urzędzie i przedsiębiorstwie komunalnym.

Przesłaniem kongresu było:

 • wielkie spotkanie-zjazd osób zajmujących się problematyką obsługi klienta w Polsce.
 • wskazanie budujących przykładów obsługi klienta oraz wymagających krytyki i naprawy
 • uporządkowanie wiedzy na temat obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem jej kulturowych i funkcjonalnych podstaw
 • przegląd rozwiązań organizacyjnychinformatycznych wspomagających OK oraz urządzeń usprawniających ją i organizujących.
Cykl konferencji "Skutecznie"

Konferencja zorganizowany przez Marketing Maestry sp. z o.o. w której wzięli udział wybitni specjaliści problematyki sprawnego działania, zarządzania, zarządzania projektami. 

Dr Tomasz Skalski wystąpił w roli eksperta w dziedzinie motywacji i skutecznego działania. W programie konferencji pojawiły się zagadnienia:

 • Jak działać skutecznie w firmie, organizacji, sferze prywatnej
 • Jak przeciwdziałać destrukcji współpracowników, przełożonych
 • Jak budować porozumienie do konkretnych przedsięwzięć
 • Jak tworzyć warunki do optymalnego wykorzystania zasobów
 • Jak komponować zespół w oparciu o uzupełniające się osobowości członków
 • Jak uzyskać wyciszenie i skupienie by móc pracować twórczo
 • Jak radzić sobie z nadmiarem informacji, zalewem maili
 • Jak organizować czas by móc robić wszystko co ważne
 • Jak dbać o sprawność ciała i umysłu
 • Jak zarządzać projektami … o krok, a nawet dwa lepiej niż inni
Współpraca z magazynem „Nowoczesne Zarządzanie” (wydawanym przez COMARCH)
W ramach Sektora ERP firmy Comarch już od kilku lat tworzy i wydaje magazyn Nowoczesne Zarządzanie. Głównym celem tego wydawnictwa jest dzielenie się z czytelnikami naszą wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniach jak np. zarządzanie firmą, nowoczesne technologie, finansowanie, e-commerce, przedsiębiorczość oraz komunikacja. Pismo skierowane jest do klientów Comarchu (kadra menedżerska firm o zróżnicowanej wielkości i różnym profilu działalności, głównych księgowych i księgowych w firmach z sektora MSP), sieci naszych partnerów (kadra menedżerska firm IT), jednostek edukacyjnych oraz dziennikarzy.

Czasopismo wydawane jest w nakładzie 2000 egzemplarzy. Wydanie elektroniczne ponad80 000 odbiorców. Magazyn jest zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową – ISSN 2082-1581.

Twórca i koordynator merytoryczny Ogólnopolskiej Kampanii dla Kobiet Pozytywny Egoizm = Siła Kobiety
pod patronatem Wydawnictwa Zwierciadło
Opis Kampanii

Kampania jest szeroko zakrojonym działaniem, służącym budzeniu i poszerzaniu świadomości społecznej kobiet (a pośrednio także mężczyzn), w zakresie świadomego kierowania własnym rozwojem i właściwie rozumianej „równości płci”. W przeciwieństwie do większości akcji tego typu — które, niezależnie od deklaracji, skoncentrowane są na ogół na wymiarach politycznym, gospodarczym i prawnym — kampania działa na poziomie wzorów kulturowych: przekonań i wartości. Zmiana jednostkowej mentalności traktowana jest jako klucz do zwiększenia motywacji i skuteczności działań we wszystkich obszarach życia. Celem kampanii jest zmiana stereotypowych przekonań na temat szans i ograniczeń kobiet oraz modyfikacja wyobrażeń na temat właściwego (od zewnątrz określanego) kształtu społecznej roli kobiety. Hasło „pozytywny egoizm” zachęca do refleksyjnego skoncentrowania się na sobie, do przejęcia odpowiedzialności oraz do poszukiwania ugruntowania i źródeł motywacji w głębokich rejonach własnej osobowości. Stabilny rozwój osobisty jest ukazywany jako najlepsza podstawa do budowania zdrowych relacji z otoczeniem i pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym we wszystkich jego wymiarach.

Kampania w liczbach:

 • Społeczność kobiet zorganizowana w ramach idei Pozytywnego Egoizmu to 5000 aktywnych kobiet
 • Przez pół roku Kampania dotarła do 300 000 kobiet w całej Polsce
 • Zostało rozdane ponad 6000 materiałów edukacyjnych (katalogów, płyt DVD z warsztatem multimedialnym, ulotek)

Przyznane nagrody

 • Międzynarodowe Forum Kobiet Sukcesu: statuetka „Dużej Bużki” za działania na rzecz kobiet

To nagroda przyznawana mężczyznom, których podziwiają kobiety za pasję życia, tworzenia i społecznych dokonań. Wśród nagrodzonych byli dotąd dr Ludwik Sobolewski – prezes Giełdy Papierów wartościowych, Piotr Pacewicz - publicysta, z-ca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, Krzysztof Hołowczyc, Przemysław Saleta, Dariusz Michalczewski, Jacek Żakowski i Wojtek Łozowski

 
ZORGANIZOWANE KONFERENCJE I EVENTY
Event: Jak zbudować trwałą automotywację?
 • Termin: 10 marca 2012 roku
 • Miejsce: Katowice
 • Ilość uczestników: 100 osób
 
Event: Jak skutecznie docierać do obranego celu?
 • Termin: 31 marca 2012 roku
 • Miejsce: Kraków
 • Ilość uczestników: 100 osób
 
Event: Jak zbudować partnerskie relacje z innymi?
 • Termin: 14 kwietnia 2012 roku
 • Miejsce: Poznań
 • Ilość uczestników: 100 osób
 
Event: Jak pozbyć się blokujących przekonań?
 • Termin: 21 kwietnia 2012 roku
 • Miejsce: Warszawa
 • Ilość uczestników: 100 osób
Ogólnopolska Konferencja „Do biegu gotowa, start!”
 • Termin: 2 czerwca 2012 roku
 • Miejsce: Kraków
 • Ilość uczestników: 100 osób
 
Zobacz film z wydarzenia: http://www.youtube.com/watch?v=3cStOhkP-sE&;feature=plcp
 • Termin: 15 września 2012 roku
 • Miejsce: Katowice
 • Ilość uczestników: 130 osób
 
   
Zobacz film z wydarzenia:
http://www.youtube.com/watch?v=lj1DrbFX7-8&;feature=plcp

Udział w audycjach radiowych popularyzujących idee w największych stacjach radiowych w Polsce

 • Polskie Radio Program Trzeci
 • Polskie Radio Katowice
 • Polskie Radio Kraków
 • Radio Tok FM
 • Radio Plus
 • Radio Planeta
 • Radio Eska

Posłuchaj:

Publikacje artykułów m.in:

 • Magazyn SENS Nr 09/48; 06/45
 • Magazyn Nowoczesne Zarządzanie
 • Wirtualna Polska
 • Repka.pl
 • Treco.pl
 • Dziennik Zachodni
 • Gazeta Wyborcza

Popularyzacja stosowanych nauk społecznych poprzez realizację szkoleń z zakresu umiejętności psycho-społecznych dla pracowników działów HR korporacji oraz dla sektora publicznego dla m.in.:

 • Ministerstwo Finansów
 • Stegu Sp. Z o.o.
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • ING Bank Śląski
 • Służba Celna

Praca edukacyjna z dziećmi i młodzieżą (13-19 lat), w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i społecznych, m.in. w ramach Projektu Korba

Projekt organizowany przez Fundację Rozwoju Społecznego “DEMOS”. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-19 lat z Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Małopolskiego, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodych, aktywnych ludzi, którzy chętnie podejmują działania w swoim otoczeniu: sąsiedztwie, szkole czy mieście. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie SIEMACHA – największa polska organizacja pozarządowa pracująca systemowo z dziećmi i młodzieżą – oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

 

 

Szukaj

Choose a language

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.