IBM SPSS Statistics

Dyplomanci studiów socjologicznych proszeni są o zapoznanie się z możliwościami pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics którego wykorzystanie do prac badawczych i do analizy danych z badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych jest niezbędne.

Szczególnie ważne jest stosowanie podstawowych statystyk korelacyjnych chi-kwadrat, V-Cramera, r-Pearsona, ale łatwe jest również testowanie średnich i regresji oraz analizy czynnikowe. SPSS niezwykle ułatwia nam pracę z rekodowaniem wartości zmiennych oraz z obliczaniem sum pytań z wielokrotnymi odpowiedziami.

DOSTĘPNE MODUŁY PROGRAMU: Statistics Base + Regression + Advanced Statistics + Custom Tables

Osoby zainteresowane, proszone są o osobisty kontakt z opiekunem licencji prof. UŚ dr hab. Adamem Bartoszkiem (p. 217)


strzalka 2PODSTAWOWE INFORMACJE:
IBM SPSS Statistics: http://www.spss.pl
 
Predictive Solutions (SPSS Polska) - http://www.predictivesolutions.pl