Plany

PLANY ZAJĘĆ na rok akademicki  
semestr 

UWAGAwykrzyk kopia 
Informacje o bieżących zmianach w planach zajęć zamieszczane są w gablotach!
data aktualizacji: 

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

1 rok

1 ROK
 1 semestr


SPECJALNOŚCI:
SOCJOLOGIA 
ORGANIZACJI
i ZARZĄDZANIA 
SOCJOLOGIA 
MIASTA i REGIONU
WIEDZA 
o WSPÓŁCZESNYM
SPOŁECZEŃSTWIE
SOCJOLOGIA 
REKLAMY
i KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA 
ar31 rok
2 semestr
1 rok
2 semestr
ar31 rok
2 semestr
1 rok
2 semestr

ar3 2 rok
 2 rok ar3 2 rok  2 rok
ar3 3 rok  3 rok ar3 3 rok  3 rok
UWAGA: 3 rok SOIZ 

ZMIANA SALI: ćwiczenia z przedmiotu - Organizational leadership  - odbywają się w sali nr 236


kierunek: PRACA SOCJALNA

1 rok
 2 rok 3 rok
KOLEGIA (niestacjonarne) 
2 rok 3 rok

STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

HUMAN RESOURCES
w NOWOCZESNEJ
ORGANIZACJI
KARIERY
 EUROPEJSKIE
w ADMINISTRACJI
i BIZNESIE
STUDIA
MIEJSKIE
SOCJOLOGIA
(program
ogólny)
SOCJOLOGIA 
REKLAMY 
i KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
ar31 rok
1 rok
ar31 rok
1 rok
ar31 rok
ar32 rok 2 rok ar32 rok 2 rok
ar32 rok
 
marTechniki analizy i interpretacja danych - pierwszy wykład: 18 lutego 2019 w sali sympozjalnej 2 (3 piętro)

kierunek: PRACA SOCJALNA

 PRACA
SOCJALNA
MEDIACJE
i NEGOCJACJE
EUROPEJSKIE STUDIA
PRACY SOCJALNEJ
i EKONOMII SPOŁECZNEJ 
REWITALIZACJA 
i ORGANIZOWANIE 
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
PRACA SOCJALNA
i GERONTOLOGIA
 SPOŁECZNA
1 rok
ar31 rok
1 rok
ar31 rok
1 rok
  ar32 rok 2 rok ar32 rok 2 rok
 

Legenda: 

  • NA - tzw. Nowa Aula (aula im. Kazimierza Popiołka) 1 piętro
  • s.s. - sale sympozjalne (ss. I - 2 piętro, ss. II - 3 piętro, ss. III - 4 piętro)