Plany

 

Harmonogram sesji oraz informacja o rejestracjach na zajęcia jest dostępna pod linkiem: https://us.edu.pl/wydzial/wns/harmonogramy-zajec

UWAGAwykrzyk kopia PLANY ZAJĘĆ od semestru letniego 2019/2020 także będą publikowane pod podanym linkiem, na nowej stronie
Informacje o bieżących zmianach w planach zajęć zamieszczane są w gablotach!
data aktualizacji:  
 

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI:
SOCJOLOGIA 
ORGANIZACJI
i ZARZĄDZANIA 
SOCJOLOGIA 
MIASTA i REGIONU
WIEDZA 
o WSPÓŁCZESNYM
SPOŁECZEŃSTWIE
SOCJOLOGIA 
REKLAMY
i KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA 


kierunek: PRACA SOCJALNA

 KOLEGIA (niestacjonarne) 
UWAGA!
Przedmiot: "Ochrona własności intelektualnej"
dla słuchaczy Kolegium
odbędzie się w dniach:
17.11.2019 r., od godziny 9:45 w sali 232 (6 godzin dydaktycznych)
oraz
02.02.2020 r., od godziny 9:45 w sali 232 (2 godziny dydaktyczne)

STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: POLITYKI MIEJSKIE i DORADZTWO PUBLICZNE

 

kierunek: SOCJOLOGIA

HUMAN RESOURCES
w NOWOCZESNEJ
ORGANIZACJI
KARIERY
 EUROPEJSKIE
w ADMINISTRACJI
i BIZNESIE
STUDIA
MIEJSKIE
SOCJOLOGIA
(program
ogólny)
SOCJOLOGIA 
REKLAMY 
i KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
 
 

kierunek: PRACA SOCJALNA

 PRACA
SOCJALNA
MEDIACJE
i NEGOCJACJE
EUROPEJSKIE STUDIA
PRACY SOCJALNEJ
i EKONOMII SPOŁECZNEJ 
REWITALIZACJA 
i ORGANIZOWANIE 
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
PRACA SOCJALNA
i GERONTOLOGIA
 SPOŁECZNA