Plany

PLANY ZAJĘĆ na rok akademicki: 2018-2019 semestr: zimowy

wykrzyk kopiaPLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE
data aktualizacji: 20.09.2018 - socjologia 1 rok, specjalności WoWS, SOiZ, KE, HR

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

1 rok

1 ROK
1 semestr

 
SPECJALNOŚCI:
SOCJOLOGIA 
ORGANIZACJI
i ZARZĄDZANIA 
SOCJOLOGIA 
MIASTA i REGIONU
WIEDZA 
o WSPÓŁCZESNYM
SPOŁECZEŃSTWIE
SOCJOLOGIA 
REKLAMY
i KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA 
ar3
1 rok
2 semestr
1 rok
2 semestr
ar3
1 rok
2 semestr
1 rok
2 semestr

ar3 
2 rok
 
2 rok
ar3 
2 rok
 
2 rok
ar3 
3 rok
 
3 rok
ar3 
3 rok
 
3 rok

kierunek: PRACA SOCJALNA1 rok

2 rok

3 rok
KOLEGIA (niestacjonarne) 

2 rok

3 rok

STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

HUMAN RESOURCES
w NOWOCZESNEJ
ORGANIZACJI
KARIERY
 EUROPEJSKIE
w ADMINISTRACJI
i BIZNESIE
STUDIA
MIEJSKIE
SOCJOLOGIA
(program
ogólny)
SOCJOLOGIA 
REKLAMY 
i KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
ar3
1 rok

1 rok
ar3
1 rok

1 rok
ar3
1 rok
ar3
2 rok

2 rok
ar3
2 rok

2 rok
ar3
2 rok

kierunek: PRACA SOCJALNA

 PRACA
SOCJALNA
MEDIACJE
i NEGOCJACJE
EUROPEJSKIE STUDIA
PRACY SOCJALNEJ
i EKONOMII SPOŁECZNEJ 
REWITALIZACJA 
i ORGANIZOWANIE 
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
PRACA SOCJALNA
i GERONTOLOGIA
 SPOŁECZNA

1 rok
ar3
1 rok

1 rok
ar3
1 rok

1 rok
  ar3
2 rok

2 rok
ar3
2 rok

2 rok
 
 

kierunek: PRACA SOCJALNA NIESTACJONARNE

 2 rok

Legenda: 

  • NA - tzw. Nowa Aula (aula im. Kazimierza Popiołka) 1 piętro
  • SA - tzw. Stara Aula 1 piętro
  • s.s. - sale sympozjalne (ss. I - 2 piętro, ss. II - 3 piętro, ss. III - 4 piętro)