Plany

PLANY ZAJĘĆ na rok akademicki  2019/2020
semestr zimowy

UWAGAwykrzyk kopia PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE
Informacje o bieżących zmianach w planach zajęć zamieszczane są w gablotach!
data aktualizacji:  listopad 2019
 

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

1 rok
 
 
 
1 ROK  
1 semestr
 

SPECJALNOŚCI:
SOCJOLOGIA 
ORGANIZACJI
i ZARZĄDZANIA 
SOCJOLOGIA 
MIASTA i REGIONU
WIEDZA 
o WSPÓŁCZESNYM
SPOŁECZEŃSTWIE
SOCJOLOGIA 
REKLAMY
i KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA 
ar31 rok
2 semestr
1 rok
2 semestr
ar31 rok
2 semestr
1 rok
2 semestr

ar3 2 rok
 2 rok ar3 2 rok  2 rok
ar3 3 rok  3 rok ar3 3 rok  3 rok


kierunek: PRACA SOCJALNA

1 rok
 2 rok 3 rok
KOLEGIA (niestacjonarne) 
2 rok 3 rok
UWAGA!
Przedmiot: "Ochrona własności intelektualnej"
dla słuchaczy Kolegium
odbędzie się w dniach:
17.11.2019 r., od godziny 9:45 w sali 232 (6 godzin dydaktycznych)
oraz
02.02.2020 r., od godziny 9:45 w sali 232 (2 godziny dydaktyczne)

STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: POLITYKI MIEJSKIE i DORADZTWO PUBLICZNE

ar3 1 rok
marZawansowane metody badań społecznych - pierwszy WYKŁAD 14.10.2019 r

kierunek: SOCJOLOGIA

HUMAN RESOURCES
w NOWOCZESNEJ
ORGANIZACJI
KARIERY
 EUROPEJSKIE
w ADMINISTRACJI
i BIZNESIE
STUDIA
MIEJSKIE
SOCJOLOGIA
(program
ogólny)
SOCJOLOGIA 
REKLAMY 
i KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
ar31 rok
1 rok
ar31 rok
1 rok
ar31 rok
ar32 rok 2 rok ar32 rok 2 rok
ar32 rok
 
 

kierunek: PRACA SOCJALNA

 PRACA
SOCJALNA
MEDIACJE
i NEGOCJACJE
EUROPEJSKIE STUDIA
PRACY SOCJALNEJ
i EKONOMII SPOŁECZNEJ 
REWITALIZACJA 
i ORGANIZOWANIE 
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
PRACA SOCJALNA
i GERONTOLOGIA
 SPOŁECZNA
1 rok
ar31 rok
1 rok
ar31 rok
1 rok
  ar32 rok 2 rok ar32 rok 2 rok
 

Legenda: 

  • Nowa Aula (aula im. Kazimierza Popiołka) 1 piętro
  • sale sympozjalne (ss. I - 2 piętro, ss. II - 3 piętro, ss. III - 4 piętro)