Rodzina współczesna ...

sMiędzynarodowa Konferencja Naukowa

RODZINA WSPÓŁCZESNA

KSZTAŁT, ZAGROŻENIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY ROZWOJU I POMOCY

Katowice - 16.11.2016

PROGRAM

kreska 2