Konferencja PTS

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Ziemie węgla i stali – SERCE MIASTA 

Katowice 5-7 listopada 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

HARMONOGRAM