Organizacja roku akademickiego

Zarządzenie nr 39. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 SEMESTR ZIMOWY 

od 1 października 2017
do 18 lutego 2018 roku 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne 

2.10.2017 - 22.12.2017 

wakacje zimowe 

23.12.2017 - 7.01.2018 

zajęcia dydaktyczne c.d. 

8.01.2018 - 28.01.2018 

egzaminacyjna sesja zimowa 

29.01.2018 - 11.02.2018 

przerwa międzysemestralna 

12.02.2018 - 18.02.2018 

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 

19.02.2018 - 15.03.2018 

SEMESTR LETNI 

od 19 lutego 2018
do 30 września 2018 roku 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne 

19.02.2018 - 28.03.2018 

wakacje wiosenne 

29.03.2018 - 3.04.2018 

zajęcia dydaktyczne c.d. 

4.04.2018 - 10.06.2018 

egzaminacyjna sesja letnia 

11.06.2018 - 30.06.2018 

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 

1.09.2018 - 25.09.2018 

wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe) 

1.07.2018 - 30.09.2018