Konsultacje

Rok akademicki 

semestr 

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wcześniejsze umawianie się na konsultacje via e-mail

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się w terminach zjazdów

 

W okresie sesji egzaminacyjnej konsultacje odbywają się po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu spotkania!

Dodatkowe terminy spotkań konsultacyjnych i zaliczeniowych znajdują się na tablicach korkowych przy pokojach wykładowców.