Konsultacje

Rok akademicki 2017/2018 

semestr zimowy

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wcześniejsze umawianie się na konsultacje via e-mail

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się w terminach zjazdów

 

W okresie sesji egzaminacyjnej konsltacje odbywają się po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu spotkania!!!

Dodatkowe terminy spotkań konsultacyjnych i zaliczeniowych znajdują się na tablicach korkowych przy pokojach wykładowców.