Zakład Socjologii Wiedzy

Wojciech Świątkiewicz

 

Kierownik:

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

 

 

pok. 227 
tel. 032 359 1744
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


Pracownicy:
  • dr hab. Ewa Budzyńska, pok. 229, tel. 032 359 1504, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Andrzej Górny, pok. 229, tel. 032 359 1504, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Justyna Kijonka, pok. 229, tel. 032 359 1504, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, pok. 229, tel. 359 1504, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab.prof. UŚ Andrzej Niesporek, pok. 229, tel. 359 1504, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Maja Drzazga-Lech, pok. 229, tel. 359 1504, mail:

Historia Zakładu:

Zakład Socjologii Wiedzy jest od początku (tj. od 1990 r.) kierowany przez prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza.

  • Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się wokół socjologicznych zagadnień kształtowania się wiedzy potocznej i procesów społecznego tworzenia obrazów rzeczywistości społecznej oraz ich odniesień do wzorów działań społecznych. Realizowane projekty badawcze dotyczą między innymi: zasad ładu społecznego funkcjonujących w potocznych wyobrażeniach i przekazach zwłaszcza w relacji do kulturowej specyfiki Górnego Śląska; treści i formy międzypokoleniowego przekazu wartości kulturowych w rodzinie; religii jako aksjologicznego źródła legitymizacji struktur społecznego świata; społecznych uwarunkowań stereotypów i autostereotypów rozpatrywanych w kontekście problemów identyfikacji regionalnej i narodowej; wzorów kulturowych społeczności wielkiego miasta; społeczno-integracyjnych funkcji środków masowego przekazu. Realizowane były również projekty badawcze dotyczące raportów o stanie rodziny tak w odniesieniu do przestrzeni województwa katowickiego, jak i poszczególnych gmin, także z terenów odleglejszych (m.in. Tarnowa). Od 2005 roku realizowany jest międzynarodowy projekt badawczy „Tradition and modernity in the life-style of the families of the Visegrad Countries”, w którym uczestniczą zespoły socjologów, pedagogów i psychologów z ośrodków uniwersyteckich w Hradec Kralove (reprezentowany przez doc. Ph Dr. Iva Jedličkováa), Nitrze (reprezentowany przez prof. Ph Dr. Peter Ondrejkovič), Szeged (prof. Z. Benko) i Katowicach (reprezentowany przez prof. dr hab. W. Świątkiewicza). W realizacji tych projektów uczestniczą pracownicy naukowi zarówno z Uniwersytetu Śląskiego jak i z innych uczelni. Przygotowany jest projekt, złożony w Funduszu Wyszehradzkim na prowadzenie wspólnie z wymienionymi wyżej ośrodkami naukowymi wykładów akademickich na Uniwersytecie w Szeged, na temat kulturowych wzorów przemian współczesnej rodziny. W latach 2007 – 2009 pracownicy Zakładu realizowali projekt badań empirycznych na temat: „Katowice: miasto i jego mieszkańcy“ będące fragmentem interdyscyplinarnego projektu badawczego, którego celem jest publikacja monografii Katowic (monografia znajduje się w druku).
  • Pracownicy publikują swoje artykuły także w innych pracach zbiorowych i czasopismach polskich i zagranicznych. Zapraszani są też z wykładami kursowymi na inne uczelnie (np. KUL i UKSW) oraz z referatami na konferencje organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne. Współpracują z lokalnymi i ogólnopolskimi środkami masowego przekazu. Obok czynnego członkostwa w Komisach oddziału Katowickiego PAN i współpracy naukowej z innymi uczelniami oraz instytucjami i towarzystwa i naukowymi współpracują również z organami administracji publicznej, jako organizatorzy konferencji naukowych, eksperci czy członkowie Komisji lub Rad Naukowych.
  • Prof. W. Świątkiewicz był przewodniczącym Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Katowickim i Sejmiku Samorządowym Województwa Katowickiego” a obecnie jest redaktorem serii „Socjologia” Górnośląskie Studia Socjologiczne Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi wykłady z socjologii kultury i socjologii wiedzy na fakultecie filozoficznym Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji.