Zakład Socjologii Rozwoju


Marek S. Szczepański

 

Kierownik:

prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański 

 

 

pok. 226
tel. 032 359 1441
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


Pracownicy:
 • dr hab. Piotr Skudrzyk, pok. 315, tel. 032 359 1609, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, pok. 216, tel. 032 359 1383, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Grzegorz Gawron, pok. 216, tel. 032 359 1383, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Małgorzata Suchacka, pok. 216, tel. 032 359 1383 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Zbigniew Zagała, pok. 216, tel. 032 359 1383, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Barbara Lewicka, pok. 216, tel. 032 359 1383, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Karolina Wojtasik, pok. 216, tel. 032 359 1383, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia Zakładu:

Zakład Socjologii Rozwoju powstał 1 czerwca 1991 roku i jest kierowany od samego początku przez prof. dr hab. Marka S. Szczepańskiego.

 • Pracownicy dokonują analiz zachodzących we współczesnym społeczeństwie, przede wszystkim w skali regionalnej dotyczącej problemów obszaru Górnego Śląska. Prowadzą badania dotyczące różnych aspektów przemian społecznych. Do wiodących problemów badawczych należą problemy transformacji systemowej, przemiany miast, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, problematyka kapitałów społecznych, czy zagadnienia związane z powstawaniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 • Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne związane z powyższą tematyką, uczestniczą w konferencjach naukowych, a także wydają liczne publikacje nawiązujące do wymienionych zagadnień.
 • Przedstawiciele Zakładu prowadzą także badania naukowe, w tym projekty finansowane w ramach grantów przyznawanych przez MNiSzW. Do głównych zainteresowań badawczych pracowników Zakładu należą przede wszystkim następujące subdyscypliny socjologiczne: socjologia zmiany i rozwoju, socjologia oraz antropologia miasta i regionu, socjologia mniejszości etnicznych, socjologia pogranicza, socjologia edukacji. Problemy, do których nawiązują badania prowadzone przez pracowników zakładu to między innymi: społeczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania województwa śląskiego, problemy rozwoju regionalnego, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym, regiony i organizacje uczące się, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, elity gospodarcze i polityczne, zagadnienia public relations, tworzenia wizerunku organizacji i wpływu mediów na rzeczywistość społeczną. Ponad to funkcjonowanie przestrzeni publicznych miasta, percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta, procesy metropolizacji, socjologia codzienności w kontekście miejskim – codzienne praktyki społeczne, rytm życia miasta, wizualność miasta. Wszystkie wymienione powyżej aspekty podejmowane są w kontekście zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach.
 • Najważniejszym przedsięwzięciem badawczym prowadzonym ostatnio był projekt pt. Przemiany ładu społecznego w okresie transformacji systemowej. Przypadek województwa śląskiego. W rezultacie prac sporządzono raport z badań, który ostatecznie przyjął formę książki opublikowanej pod tytułem: Oswojony chaos? Województwo śląskie i jego społeczne metamorfozy pod redakcją Marka S. Szczepańskiego oraz Zbigniewa Zagały. Ponadto, kontynuowane są badania związane z problemem społecznych uwarunkowań restrukturyzacji górnośląskiego przemysłu tradycyjnego. Prowadzone są badania i analizy zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami zarówno w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jak i wdrażania procedur CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw). Prace skoncentrowane są również na analizach przestrzeni miejskich. Warto wspomnieć również o podjętych przez pracowników Zakładu refleksjach nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitałów ludzkich, czy tożsamości regionalnej. Aktualnie pracownicy Zakładu prowadzą również badania finansowane przez MNiSzW. Dotyczą one problematyki przemian zachodzących na terenie Górnego Śląska na różnych odmiennych płaszczyznach. Zespół pod kierownictwem dr Krzysztofa Bierwiaczonka (współautorzy Tomasz Nawrocki, Barbara Lewicka) w latach 2009 – 2010 analizuje zagadnienie „Przestrzeni publicznej miast śląskich. Przypadek Katowic i Gliwic” (nr N N 116 230736). Dr Małgorzata Suchacka w latach 2010-2012 zajmuje się natomiast projektem pod tytułem „Region przemysłowy jako "region uczący się" - socjologiczne uwarunkowania przekształceń na przykładzie województwa śląskiego” (nr 3355/B/H03/2010/38; skład zespołu: dr Robert Pyka, dr Łukasz Trembaczowski, mgr Weronika Ślęzak – Tazbir.)
 • Pracownicy Zakładu publikują liczne artykuły między innymi w wydawnictwach pokonferencyjnych, polskich i zagranicznych periodykach socjologicznych, a także na łamach prasy społecznej.Redagują recenzowane wydawnictwa książkowe, są także autorami książek zbiorowych lub autorskich. Pracownicy brali udział w licznych konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.
 • Ponadto byli organizatorami licznych spotkań naukowych. Do wydarzeń należy zaliczyć organizację dwóch ogólnopolskich konferencji: Kapitały Ludzkie i Społeczne a konkurencyjność regionów (2006), której organizatorami byli prof. M. S. Szczepański, dr K. Bierwiaczonek i dr T. Nawrocki; oraz Deficyty Badań Śląskoznawczych (2009) przygotowanej przez prof. M. S. Szczepańskiego, dr hab. A. Niesporka, dr T. Nawrockiego, mgr J. Kijonkę, mgr B. Lewicką. Obydwie konferencje zgromadziły liczne grono uczestników, wzbudzając zainteresowanie przedstawicieli środowisk naukowych z różnych ośrodków dydaktycznych.