Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych

Adam Bartoszek

 

Kierownik:

dr hab. Adam Bartoszek

 

 

pok. 217 
tel. 032 359 1289
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


Pracownicy: 
  • dr hab. Leszek Gruszczyński, pok. 224, tel. 032 359 1587, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab. Marek Dziewierski, pok. 217, tel. 032 359 1289, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, pok. 217, tel. 032 359 1289, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab. Rafał Muster, pok. 217, tel. 032 359 1289, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Bożena Pactwa, pok. 217, tel. 032 359 1289, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Łukasz Trembaczowski, pok. 217, tel. 032 359 1289, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia Zakładu:

Zakład Socjologii Pracy i Organizacji powołano w 1978. Jego kierownikiem w latach 1978 - 2002 był prof. zw. dr hab. Władysław Jacher. W październiku 2002 funkcję kierownika objął dr hab. Leszek A. Gruszczyński. Obecnie funkcję Kierownika pełni dr hab. A. Bartoszek.

  • Pracownicy Zakładu zajmują się tematyką socjologii pracy i organizacji, metodologii nauk społecznych, integracji społecznej, moralności, wzorów kulturowych, tożsamości społecznych, kategorii zawodowych i grup etnicznych. Wiele raportów i publikacji napisanych przez badaczy Zakładu poświęcono problematyce rynku pracy oraz bezrobocia, a także - zagadnieniom rynkowym i marketingowym. Przedmiotem eksploracji socjologicznej jest również temat mniejszości niemieckiej i ukraińskiej oraz mieszkających w Polsce Romów.
  • W okresie od 31.08.2007 do 30.04.2010r. w Zakładzie realizowany był projekt badawczy (grant MNiSW) pt. Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych. Trzyetapowe badania empiryczne dotyczące problematyki ruchliwości migracyjnej oraz edukacyjnej i zawodowej realizowane były w Nysie, Głogówku, Raciborzu i Lublińcu. Projekt grantowy zakończony został konferencją ogólnopolską w Ustroniu (18-18.03.2010r.) pt.: „Aktywizacja kapitału ludzkiego w małych i średnich miastach”. Szczegółowe informacje o projekcie grantowym umieszczono na stronie internetowej: Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego....
  • Kolenym realizowanym grant MNiSW był projekt pt.: Działaczki i działacze związków zawodowych wobec problemów równości płci i możliwości samorealizacji kobiet w sferze zawodowej i w ruchu związkowym w III RP. Celem realizowanego projektu badawczego jest diagnoza wrażliwości działaczy i działaczek związków zawodowych wobec problemów równości płci i samorealizacji kobiet w pracy zawodowej oraz w działalności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samych działań organizacji związkowych. Docelowym przedmiotem badań jest opis charakteru i treści trudności napotykanych przez kobiety w funkcjonowaniu na rynku pracy zawodowej i w działalności związkowej, a więc zanalizowanie w jakim stopniu specyfika kobiecego funkcjonowania na rynku odbija się w pracy organizacji związkowej.