Zakład Badań Kultury Współczesnej

Kazimiera Wódz

 

Kierownik:

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz 

 

 

pok. 215
tel. 032 359 1779
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 
 
 

Pracownicy: 
 • dr Paweł Ćwikła, pok. 221, tel. 032 359 1657, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • dr Daniela Dzienniak-Pulina, pok. 221, tel. 032 359 1657, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Monika Gnieciak, pok. 221, tel. 032 359 1657, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Jolanta Klimczak, pok. 221, tel. 032 359 1657, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Krzysztof Łęcki, pok. 221, tel. 032 359 1657 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Dorota Nowalska-Kapuścik, pok. 221, tel. 032 359 1657, mail: dorota,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia Zakładu:

Zakład Badań Kultury Współczesnej (ZBKW) powstał w 1988 roku, jako jednostka składowa Instytutu Socjologii i od początku kierowany jest przez jego inicjatorkę prof. zw. dr hab. Kazimierę Wódz. 

 • Zakład Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, korzysta z ich doświadczeń badawczych i praktycznych. Pracownicy Zakładu Badań Kultury Współczesnej uczestniczą w licznych projektach badawczych w ramach grantów, badań statutowych i badań własnych.
 • Od połowy lat dziewięćdziesiątych ZBKW współpracuje z Departament of Sociology and Social Policy, Durham University w Wielkiej Brytanii, między innymi realizując badania porównawcze nad społecznymi skutkami deindustrializacji w województwie katowickim i północno-wschodniej Anglii.
 • Pracownicy zakładu prowadził także badania w ramach międzynarodowego projektu badawczego podjętego w 1995 z inicjatywy Prof. Julii Szalai z Budapesztu pt: „The Social History of Poverty in Central Europe”, Od 1998 roku badania te prowadzone były w ramach grantu „Social History of Poverty in Central Europe: the Polish Case” (w tej jego części, która dotyczy Górnego Śląska) przyznanego przez The Institute for Human Sciences (Das Institut fur die Wissenschaften vom Menschen) z siedzibą w Wiedniu. Przedmiotem badań są tu społeczne koszty zmian dokonujących się w krajach postkomunistycznych i formułowanie wskazań dla prowadzenia skutecznej polityki społecznej w tym okresie. Efektem tych badań była między innymi publikacja pod redakcją prof. Kazimiery Wódz i dr Krzysztofa Łęckiego, "New and Old Poverty in Upper Silesia" [w:]" Poland beyond Communism. "Transition" in Critical Perspective", edited by Michał Buchowski, Edouard Conte, Carole Nagengast, University Press Fribourg Switzerland 2001.
 • W latach 1994-1997 zespół pod kierunkiem prof. Kazimiery Wódz prowadził badania finansowane w ramach grantu KBN pt. "Procesy marginalizacji tradycyjnych zbiorowości robotniczych miast Górnego Śląska", którego efektem jest raport z badań „Górnicy wobec wyzwań restrukturyzacji”, UNDP, Program Zrównoważonego Rozwoju Społecznego Województwa Katowickiego, Katowice 1997 - pod redakcją prof. Kazimiery Wódz oraz praca "Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian", Śląsk, Katowice 2001 - pod redakcją dr Krystyny Faliszek, dra Krzysztofa Łęckiego oraz prof. Kazimiery Wódz.
 • Jednym z pierwszych większych projektów międzynarodowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w ramach V Programu Ramowego, był realizowany w latach 2003-2006 program Organised Civil Society and European Governance (CIVGOV), na którego czele stał profesor Carlo Ruzza z Uniwersytetu w Trento, a badaniami w Polsce kierowała profesor Kazimiera Wódz. Kluczowym wątkiem projektu była ocena otwartości i reaktywności systemów politycznych na inicjatywy i oczekiwania zgłaszane przez organizacje obywatelskie ("Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007 - pod redakcją prof. Kazimiery Wódz).
 • Od roku 2007 pracownicy ZBKW w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej tworzą polską część zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Kazimiery Wódz, uczestnicząc w pracach programu badawczego SPHERE: “Space, Place and the Historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic restructuring and regeneration”.

Strona www SPHERE Silesia