Władze

DYREKCJA INSTYTUTU SOCJOLOGII

Tomasz Nawrocki image.png

Dyrektor Instytutu Socjologii

prof. Tomasz Nawrocki

pok. 218
tel. 032 3592130, 032 3591889

Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii ds. Nauki 

prof. Rafał Muster

pok. 220
tel. 032 3591889

DYREKTORZY KIERUNKÓW

Agata Zygmunt Ewa Leniak BerekK
dr Agata Zygmunt
 
Dyrektor Kierunków:
  • socjologia
  • praca socjalna
  • polityki miejskie i doradztwo publiczne
pok. 224
 dr Ewa Leśniak-Berek
 
Zastępca Dyrektora Kierunków
 
 
 
 
pok. 224