HARMONOGRAM sesji

Spis treści 

HARMONOGRAM SESJI 

Rok akademicki  

aktualizacja: 

 

  

STUDIA STACJONARNE 1 STOPNIA

SOCJOLOGIA

specjalność: Wiedza o współczesnym społeczeństwie

1 ROK

2 ROK
specjalność: Socjologia organizacji i zarządzania

1 ROK

2 ROK

3 ROK

specjalność: Socjologia reklamy i komunikacja społeczna

1 ROK

2 ROK 

3 ROK

 

STUDIA STACJONARNE 1 STOPNIA

PRACA SOCJALNA

1 ROK 

2 ROK 

 
3 ROK
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE 1 STOPNIA

PRACA SOCJALNA KPSS

2 ROK
 
3 ROK
 
 

STUDIA STACJONARNE 2 STOPNIA

SOCJOLOGIA

specjalność: HR w nowoczesnej organizacji

1 ROK

2 ROK
 
specjalność: Kariery europejskie w administracji i biznesie

2 ROK

 


STUDIA STACJONARNE 2 STOPNIA

PRACA SOCJALNA

specjalność: Mediacje i negocjacje

1 ROK 

 2 ROK