Dydaktyka - Socjologia licencjat

Spis treści

b czerwony

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Śląskim są osadzone w obszarze nauk społecznych i mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie im ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Absolwent jest wyposażony w kompetencje pozwalające mu na wykorzystanie wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście podstawowych kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii ogólnej oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Absolwent potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole.

W ramach kierunku kształtowana jest także wiedza uzupełniająca, obejmująca przygotowanie w zakresie filozofii, logiki, etyki, psychologii, które absolwent może wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.

SPECJALNOŚCI:

 STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

  • Socjologia miasta i regionu
  • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
  • Socjologia organizacji i zarządzania
  • Wiedza o współczesnym społeczeństwie
Sociology B.A programme 

is focused on general sociological knowledge of contemporary society. The Sociology curriculum covers, among other things, the following courses: introduction to sociology, introduction to psychology, elements of philosophy, social demography, social psychology, statistical methods in sociology, introduction to jurisprudence, social policy, sociology of development, sociological research methods, the elements of economics, contemporary Polish society, societal macro- and microstructures, cultural anthropology, English, and IT classes. Undergraduate students take part in obligatory fieldwork.

The aim of the programme is to provide students with knowledge, skills and competencies, which are indispensable to understand and make diagnosis of social phenomena, processes and problems. Sociology graduates are also able to use basic sociological theories and categories to interpret and explain social changes. They can accumulate their knowledge and improve their scientific skills. Graduates are able to use their theoretical knowledge in practice, in projecting and carrying out surveys, leading social campaigns or in human resources management. Sociological knowledge is supplemented with elements of philosophy, logic, ethics, and psychology. Such an interdisciplinary perspective can be used to solve problems that can appear in future professional life. Students are also prepared to participate in social changes on local, regional and supra-regional level, as their attitudes towards society are pro-social. Furthermore, each graduate acquires some specific skills and knowledge connected with one of the following specializations: Urban and Region Sociology, Sociology of Advertising and Social Communication, Knowledge of Contemporary Society, Sociology of Organization and Management. 


Justyna Mrzyk kopia

 

Cześć! jestem studentką Socjologii reklamy i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim.

Jest to kierunek bardzo przyszłościowy wysoce związany z wszelakimi mediami co daje duże możliwości na rynku pracy . Jako studentka 3 roku mogę gorąco polecić ten kierunek. 

SRiKS- Kierunek, który pomoże Ci rozwinąć swoje skrzydła i nauczy kreatywnego myślenia.

@sriks_us_kato  #studiujznami

 Justyna Mrzyk

 

 


Kaja Delewska kopia
 
Dumnie mogę powiedzieć, że: Jestem Absolwentką Uniwersytetu Śląskiego! 
Studia dały mi niesamowite możliwości i pokazały wiele opcji rozwoju.
Pomimo, że póki co nie zajmuję się zawodem z wykształcenia cieszę się, że wybrałam taką opcję ponieważ poznałam wyjątkowych ludzi, nauczyłam się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy, przyswoiłam olbrzymią wiedzę i zobaczyłam co mogę zrobić w przyszłości

Studia dają aparat pojęciowy, zmuszają do obcowania z rozmaitymi tekstami i narzędziami. Dają umiejętność oceny treści, występowania na forum publicznym, współpracy z ludźmi, radzenia sobie z problemami, organizacji swojej pracy, prowadzenia badań i szukania informacji. 

Obecnie jestem szalenie zakochana w triathlonie a co ciekawe i tu w świecie sportu można odnaleźć swoich wykładowców, którzy wydawali się być spokojnymi i nudnymi ludźmi
 Kaja Delewska