Dydaktyka - Polityki miejskie i doradztwo publiczne

Spis treści

b czerwony
STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE

Kierunek prowadzony wspólnie przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Instytut Socjologii, ma charakter innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu studiów 2 stopnia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w jego opracowanie i prowadzenie zajęć włączeni zostali m.in. doświadczeni specjaliści z danych obszarów wiedzy oraz potencjalni pracodawcy. Program łączy wiedzę akademicką z zakresu polityki, socjologii i polityk publicznych z zajęciami o charakterze praktycznym dotyczącymi projektowania i analizy polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej, propagowaniu i wdrażaniu działań prospołecznych. Przygotowuje do formułowania polityki i inicjatyw na rzecz obszarów miejskich i metropolitalnych, zainspirowanych przez przemyślane zaangażowanie w teorię i praktykę społeczną. Rozwija wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach polityki miejskiej, regionalnej czy publicznej, buduje osobiste i profesjonalne sieci, pozwala na kontakty z osobami i instytucjami, które pomogą studentom rozpocząć karierę po ukończeniu studiów.

Kierunek realizowany w ramach programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.logo2018