Wiedza o Społeczeństwie


 

Studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii 

OBSZAR WIEDZY:
Studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie obejmują swoim zakresem wiedzę związaną z szeroko rozumianą nauką o społeczeństwie oraz kształtują kompetencje i umiejętności działania w następujących subobszarach: 

(1) wychowania obywatelskiego, 

(2) wychowania do życia w rodzinie 

oraz (3) do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.


OPIS STUDIÓW:

Przeznaczone dla środowiska głównie nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Studia te są kompatybilne z programem nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i spełniają wymogi ministerialne.

Studia mają charakter interdyscyplinarny.

Sylwetka absolwenta: 
Absolwent Podyplomowych Studiów Wiedzy o Społeczeństwie posiada pogłębioną wiedzę na tematy związane z szeroko rozumianą wiedzą o społeczeństwie oraz wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w następujących subobszarach: wychowania obywatelskiego, do życia w rodzinie oraz do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. W trakcie studiów zapoznaje się między innymi: z teoriami i funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, rozwojem indywidualnym i społecznym człowieka we współczesnym społeczeństwie oraz zagadnieniami rynku pracy itp. Zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu socjologii rodziny oraz rozwija swoje umiejętności na warsztatach metodycznych i seminariach problemowych, co pozwala na udoskonalenie i usprawnienie współpracy z środowiskiem społecznym uczniów (w tym środowiskiem rodzinnym) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz pozaedukacyjnych. Potrafi kierować swoim rozwojem zawodowym i osobowym, projektować działania, weryfikować i modyfikować ich założenia oraz oceniać ich skuteczność.

CZAS TRWANIA: 3 semestry

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 31 października 2019

DATA ROZPOCZĘCIA: 5 listopada pod warunkiem wypełnienia limitu miejsc

OPŁATY:
  • ZA JEDEN SEMESTR -  opłata: 1250 zł za semestr (przy opłatach jednorazowych), 1320 zł za semestr (przy opłatach ratalnych)
  • 3750 zł za całe studia (przy opłatach jednorazowych)

ZASADY NABORU:
Studia adresowane do nauczycieli szkół podstawowychi ponadpodstawowych (licealnych i policealnych), pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wydział Nauk Społecznych

Instytut Socjologii
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 113

tel.32 359 2131

www.is.wns.us.edu.pl


KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Andrzej Niesporek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz: Magdalena Kosa (tel. 32 359 11 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

DODATKOWE INFORMACJE:
  • Zajęcia odbywają się we wtorki.
  • Studia zostaną otwarte dla grupy liczącej minimum 15 osób.


 PLAN STUDIÓW (bez opisu)

 

Dokumenty wymagane na studia podyplomowe