Socjologia reklamy i komunikacja społeczna

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Kształcenie w ramach specjalności SOCJOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA dostarcza absolwentom ogólnej wiedzy socjologicznej, pogłębionej i uzupełnionej o moduły specjalizacyjne, ukierunkowane na profesjonalne kompetencje w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Studenci zdobywają umiejętność obserwacji, interpretacji i modyfikacji procesu tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami i organizacjami. Posiadają ponadto wiedzę odnośnie funkcjonowania współczesnego świata mediów wraz z ich etycznym wymiarem oraz różnych aspektów komunikowania (w tym komunikacji literackiej i wizualnej). Dysponują również pogłębioną orientacją we współczesnej problematyce społecznej.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci stają się specjalistami z zakresu komunikacji społecznej. Uzyskane kompetencje pozwalają na zatrudnienie w firmach związanych z mediami, a także tworzenie własnych firm promocyjnych, reklamowych i PR. Potrafią w sposób świadomy i zgodny z zasadami etyczno-moralnymi pośredniczyć w procesach komunikacji społecznej, analizować przekazy i ich przewidywać konsekwencje.