Rady Programowe

 W dniu 1 marca 2016 roku zainaugurowano funkcjonowanie Rad Programowo-Biznesowych Instytutu Socjologii:
 • Rada Programowo-Biznesowa dla kierunku socjologia
 • Rada Programowa dla kierunku praca socjalna
W skład Rad wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, władz regionalnych i lokalnych, mediów, stowarzyszeń pozarządowych oraz sektora edukacji. Powołanie Rad jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, a także dostosowywania jego efektów do potrzeb rynku pracy. Do zadań powołanych Rad należą m.in.:
 • wymiana informacji i spostrzeżeń między pracownikami Instytutu Socjologii a członkami Rady głównie w aspekcie przygotowania studentów pod względem pozyskiwanych w czasie studiów umiejętności i wiedzy do realiów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie odpowiedniego dostosowania/modyfikacji programów kształcenia,
 • opiniowanie oferty edukacyjnej i programów studiów,
 • organizowanie wizyt studyjnych w firmach i instytucjach partnerskich celem poznania zakresu zadań zespołów pracowniczych i funkcjonowania przedsiębiorstw
 • udział przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych fakultatywnych lub obligatoryjnych
 • rekomendowanie tematów prac dyplomowych dla studentów,
 • współorganizowanie staży i praktyk zawodowych.
 
 
  W skład Rady Programowo-Biznesowej dla kierunku socjologia wchodzą m.in.:

Exbis
firma szkoleniowa

exbis logo

Instytut Badawczy IPC

logo

PUP Tychy

company logo

Procontent Communication
agencja public relations 

procontent communication rgb

Human & Hunter Sp. z o.o.
doradztwo personalne

logo 1

Kreowanie Wizerunku

logo 2

Buszman Sp. Z o.o.
Komunikacja Doradztwo Badania Strategie

buszman

Cyclad Sp. z o.o.

cyclad logo

Otawa Group

logo otawa

Fundusz Górnośląski S.A.

Fundusz
 

 
 
W skład Rady Programowej dla kierunku praca socjalna wchodzą m.in.:
 
 • Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 • Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
 • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • Dom Opieki dla Osób Starszych i Chorych na Demencję Senior Residence w Katowicach-Kostuchnie (Bażantowo)
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" w Cieszynie
 • Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Stowarzyszenie Bona Fides
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach
 • Śląski Urząd Wojewódzki Katowice
 • Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam"
 • Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
 • Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach