KSZJK

Kierunkowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia
 
Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Socjologia

  • dr Agata Zygmunt – przewodnicząca
dr
  • hab. Rafał Muster

  • dr Andrzej Górny
  • Aleksandra Walczak (reprezentant studentów)

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Praca socjalna
  • dr Witold Mandrysz – przewodniczący

  • prof. Kazimiera Wódz
  • dr Sabina Pawlas-Czyż
  • Marek Ptak (reprezentant studentów)