SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia

Kategoria
Konferencja
Termin
2018-11-07
Miejsce
Bankowa 11a
40-007 Katowice, Polska
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załącznik

logos

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego

Zakład Socjologii Ogólnej

we współpracy z 

University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Sociology

Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Philosophy, Department of Sociology

Szent István University in Gödöllő, Faculty of Economic and Social Sciences

ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję:

SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA. 

Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia

Katowice

7 listopada 2018 roku


Idea konferencji:

 

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków dotycząca potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokojenia, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa, a także poczucie odpowiedzialności za jego dobro. Jednym z jej elementów jest świadomość ekonomiczna. Możliwość budowania społeczeństwa obywatelskiego w dużej mierze opiera się na rozumieniu funkcjonowania gospodarki i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Kraje Grupy Wyszehradzkiej borykają się z przeszłością postkomunistyczną, ale z drugiej strony poprzez członkostwo w Unii Europejskiej znajdują się w kręgu oddziaływania gospodarki wolnorynkowej i demokracji. Te okoliczności wpływają na świadomość młodego pokolenia. 

W trakcie konferencji nastąpi wymiana doświadczeń z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej
w zakresie roli, jaką odgrywa świadomość ekonomiczna w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami przekazu wiadomości będą również zaproszeni przedstawiciele władz regionalnych,  nauczyciele lokalnych szkół oraz przedstawiciele lokalnego biznesu.
W trakcie konferencji zostanie zaprezentowana i wypromowana książka, która jest wspólnym przedsięwzięciem parterów, którzy uczestniczyli w projekcie badawczym Visegrad Standard Grant „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”. Tytuł publikacji: „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries. A comparative analysis”. 

Zakres tematyczny: 

 1. Problematyka pracy młodego pokolenia: wartości i normy pracy, postawy wobec pracy, praca a konsumpcja, aspiracje zawodowe młodego pokolenia, motywacje do pracy, szanse na rynku pracy młodego pracownika, podejmowanie pracy w trakcie studiów. 
 2. Przedsiębiorczość i własność w ocenie młodego pokolenia: warunki rozwoju przedsiębiorczości w krajach grupy wyszehradzkiej, bariery rozwoju przedsiębiorczości, ocena własnych możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, tradycje rodzinnej przedsiębiorczości.
 3. Wpływ świadomości ekonomicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiednio ukształtowana świadomość ekonomiczna wpływa pozytywnie na działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwala przedsiębiorczość, inicjatywę oraz buduje odpowiedzialność za losy społeczności lokalnej i szerszej wspólnoty regionalnej i narodowej. 
 4. Emigracja zarobkowa młodych osób: rynek pracy państw Grupy Wyszehradzkiej a mobilność międzynarodowa, skala emigracji zarobkowej, imigranci na lokalnym rynku pracy, wpływ pracy za granicą na rozwój zawodowy, emigracja a przedsiębiorczość, plany zawodowe studentów-obcokrajowców, plany życiowe i zawodowe migrujących młodych osób. 
 5. Konsumpcja: jest ona jedną z podstawowych aktywności człowieka, a jej wymiary w dużej mierze uwarunkowane są poziomem świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Wzory konsumpcji oraz zachowania konsumenckie determinują rozwój gospodarczy i wpływają na sytuację ekonomiczną kraju.

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Urszula Swadźba – przewodnicząca (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak – Duraj (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska, Polska)
 • Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A. (University of Ostrava, Czech Republic)
 • Ing.Mgr. Karel Hlaváček, PhD. (University of Ostrava, Czech Republic)
 • PhDr. Monika Štrbová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • PhDr. Viera Zozulakova, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia) 
 • Prof. dr Csaba Balint Illes, CSc (Szent István University, Hungary) 
 • PhDr. Anna Dunay, PhD. (Szent István University, Hungary)
 • Ass. Prof. Mariia Tyshchenko, PhD. (Kyiv National Economic University)
 • Ass. Prof. Yeliena Prokhorova, PhD. (Kyiv National Economic University) 

Komitet organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Urszula Swadźba
 • Dr Rafał Cekiera
 • Dr Monika Żak

Miejsce obrad: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a


Koszty uczestnictwa:

 • Koszt pełnego uczestnictwa w Konferencji: 300 zł (80 euro)
 • Koszt niepełnego uczestnictwa w konferencji (publikacja bez udziału w konferencji – ilość ograniczona): 250 zł. 

Prosimy o przekazywanie opłat do dnia: 15.07.2018 na konto konferencji:

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 3

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

BIC/SWIFT: PL74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

IBAN: ING BP LPW

Tytuł przelewu: „Społeczeństwo – Praca – Konsumpcja”, Imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji, pełny/niepełny udział w konferencji.

Pełna opłata obejmuje:

 • Materiały konferencyjne, obiad, 2 przerwy kawowe. 
 • Publikację pokonferencyjną (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopismach punktowanych: „Humanizacja Pracy” (referaty tematycznie związane z pismem),  „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. 

Najważniejsze daty:

24.06.2018 – nadesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem – załącznik do pobrania (patrz: górna część strony) 

26.06.2018 – zawiadomienie organizatorów o przyjęciu zgłoszenia.

15.07.2018 – wniesienie opłaty konferencyjnej.

21.10.2018 – przesłanie przez organizatorów pełnego programu konferencji


Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz abstrakty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub:

Dr Monika Żak
Instytut Socjologii
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11

logos

 

 
 

Terminy

 • 2018-11-07