Jakość pracy a stan więzi społecznych

Kategoria
Konferencja
Termin
2019-04-04 10:00 - 21:00
Miejsce
Sala Rady Wydziału (1 piętro, sala 142) - Katowice
Telefon
602 79 20 22
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załącznik
us IS PTS

 i Zakład Socjologii Organizacji, Zakład Socjologii Ogólnej Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych 

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM NAUKOWYM 

 

JAKOŚĆ PRACY A STAN WIĘZI SPOŁECZNYCH 

 

 

honorującym w 10 rocznicę śmierci pamięć 

profesora Władysława Jachera 

 


Katowice, 04 kwietnia 2019 roku

 


Proponujemy podjąć refleksję nad przemianami więzi w środowiskach zawodowych w następstwie procesów cyfrowej kontroli jakości pracy oraz wymogów innowacyjności i efektywności działania kadry pracowniczej. W szczególnym stopniu odnoszą się one do środowiska uniwersyteckiego, w którym dokonuje się transformacja kultury zarządzania pracą, relacjami zawodowymi oraz zasadami ewaluacji efektów twórczego działania ludzi nauki. Analizy procesów społeczno-kulturowych i polityczno-instytucjonalnych, które oddziałują na jakość stosunków pracy oraz produktywność zespołów ludzkich, wymagają odnowienia perspektyw różnych teorii zarządzania. 

 

Profesor Władysław Jacher reprezentował klasyczny nurt badań nad integracją pracowniczą oraz kulturową koncepcję jakości pracy zakorzenione w ideach: normatywnej solidności, wsparcia społecznego, podmiotowego sprawstwa, osobowej odpowiedzialności za dobrą robotę. Idee swoich prac czerpał z filozofii społecznej świętego Tomasza, z teorii więzi organicznych i indywidualizacji społecznej ról pracowniczych E. Durkheima; z zasad prakseologii i teorii dobrej roboty T. Kotarbińskiego; z analiz dynamicznej równowagi oraz inercji systemów organizacyjnych T. Parsonsa i N. J. Smelsera; z badań typów integracji W. S. Landeckera oraz zagrożeń dezintegracją systemu społecznego. Cechą wiodącą jego prac była analiza czynników służących budowaniu wspólnot pracowniczych, jako zespołów ludzi świadomych łączących ich wartości i sprawczo zaangażowanych w osiąganie wynikających z nich celów.

 

W jakim stopniu takie perspektywy teoretyczne są dzisiaj użyteczne? Jak przetwarzać tę spuściznę badawczą oraz stosunek do pracy naukowej na nową kulturę instytucjonalnego profesjonalizmu? Jak na jakość i integrację wpłynie Ustawa 2.0? 

 

Zapraszamy do naukowej dyskusji i zgłaszania wystąpień na naszym sympozjum. 

 


Patronat Honorowy:
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. UŚ, dr hab. Kazimierz Miroszewski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne 

Komitet programowy:
 • prof. dr hab. Urszula Swadźba (Uniwersytet Śląski) - przewodnicząca komitetu
 • dr hab. Tomasz Nawrocki (Dyrektor Instytutu Socjologii UŚ)
 • prof. zw. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki i Przewodniczący PTS) 
 • ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. zw. dr hab. Danuta Walczak – Duraj (Uniwersytet Łódzki, Redaktor Naczelna „Humanizacji Pracy”)
 • prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Anna Barska (Uniwersytet Opolski) 
 • prof. dr hab. Marek Bugdol (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska)
 • prof. UO dr hab. Robert Geisler (Uniwersytet Opolski)
 • prof. KUL dr hab. Arkadiusz Jabłoński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. USz dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof UO, dr hab. Edward Nycz (Uniwersytet Opolski) 
 • prof. UAM dr hab. Aldona Żurek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr hab. Wioletta Knapik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Leszek Gruszczyński (Uniwersytet Śląski) 
 • dr hab. Marek Dziewierski (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Rafał Muster (Uniwersytet Śląski) 
Sekretarze konferencji:
 • dr Bożena Pactwa - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • dr Łukasz Trembaczowski  - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adres do korespondencji:

Instytut Socjologii, WNS
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 17, p. 218, 00-007 Katowice 

 


Komitet organizacyjny:

 

dr hab. Adam Bartoszek - tel. 602792022, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Łukasz Trembaczowski
dr Bożena Pactwa 


Zapraszamy Szanownych Państwa,
do udziału w sympozjum naukowym i w sesji wspomnieniowej wokół dorobku naukowego oraz pracy akademickiej św. pamięci profesora dr hab. Władysława Jachera. 

Proponujemy aby osoby zainteresowane wystąpieniem naukowym in memorans czerpały inspiracje z ogólnego tematu sympozjum lecz oferujemy szeroką platformę prezentacji dorobku z badań nad jakością więzi społecznych w środowiskach pracowniczych oraz nad zagadnieniami zarządzania jakością i rozwojem zawodowym pracowników. 


Ramowy program sympozjum:
04 kwietnia (czwartek) 2019 rok WNS UŚ Katowice, Sala Rady Wydziału. 
 • 10.00 wyjazd delegacji z kwiatami na grób profesora Władysława Jachera 
 • 12.00 powitanie uczestników sympozjum
 • 12.30 I sesja naukowa
 • 14.00 przerwa obiadowa i kawowa
 • 15.00 II sesja naukowa 
 • 17.00 przerwa kolacyjna
 • 18.30 zwiedzanie NOSPR i koncert kameralny
 • 21.00 spotkanie wspomnieniowe w kawiarni NOSPR 

Możliwość rozszerzenia obrad na dzień 5.04. do g.12.00 przy większej ilości prelegentów.


Koszt udziału w Sympozjum: 
 • 350 zł - uczestnicy z referatem kierowanym do publikacji
 • 150 zł - uczestnicy sesji 

Opłata konferencyjna obejmuje napoje, obiad i kolację oraz bilet na koncert.
Nocleg w Katowicach dla zainteresowanych osób na koszt własny.

Organizatorzy planują opublikowanie tekstów w czasopismach naukowych „Humanizacja Pracy” oraz w „Górnośląskich Studiach Socjologicznych Seria Nowa”. 

Numer konta i dane do wniesienia opłat konferencyjnych: Uniwersytet Śląski 

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 3
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 dopiskiem: „Jakość pracy a stan więzi” 

Imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji.

Dane szczegółowe o formie udziału, temacie wystąpienia, oraz o adresie i numerze NIP Instytucji dla której organizatorzy mają wystawić fakturę z potwierdzeniem przyjęcia opłaty konferencyjnej, należy podać w formularzu Zgłoszenia na Konferencję. 


TERMINY:

 • termin zgłoszeń do udziału w Sympozjum: - do dnia 28 lutego 2019 roku. 
 • termin wniesienia opłaty konferencyjnej: - do dnia 8 marca 2019 roku. 

Zgłoszenia wstępne lub finalne prosimy przesyłać na załączonym formularzu. 

Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny 

 
 

Terminy

 • 2019-04-04 10:00 - 21:00