Zgryzoty i nadzieje ....

„Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy”
Rafał Cekiera

 W publikacji omówiony został fenomen kaplicy św. Wendelina z Rudzicy (powiat bielski), która już od 140 lat odwiedzana jest zarówno przez pielgrzymów, jak i turystów. W umieszczonych w jej wnętrzu księgach pozostawiają oni ślady swoich wizyt, dzieląc się swoimi refleksjami, opisując własne problemy i pragnienia. Stanowią one razem cenny dla socjologa wielobarwny portret „ludzkich nadziei i zgryzot”, który – na podstawie 4667 wpisów, znajdujących się w 24 tomach – został zreferowany w książce.

Nominacja

Z Zagala
 
Miło nam poinformować, że Pani Premier Beata Szydło powołała pana dr. hab. Zbigniewa Zagałę w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. 

Gratulujemy Panu Profesorowi nominacji i życzymy satysfakcji z podejmowanej aktywności.

Jubileusz prof. Jacka Wodza

29 czerwca 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. zw. dr. hab. Jackowi Wodzowi z Zakładu Socjologii Polityki.

 

W uroczystości udział wzięli między innymi: Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, Prorektor elekt prof. zw. dr hab. Andrzej Noras  - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki, przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz zaproszeni znamienici goście i wieloletni współpracownicy, studenci i przyjaciele prof. Jacka Wodza.

Laudację wygłosili dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki i dr hab. Robert Pyka. 

Księgę jubileuszową prof. Jackowi Wodzowi wręczył prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Dyrektor Instytutu Socjologii.

 

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej

była okazją do złożenia osobistych gratulacji i podziękowań prof. Jackowi Wodzowi

za wieloletnią pracę na rzecz Instytutu Socjologii i Uniwersytetu Śląskiego

 

Konferencja IS

24 czerwca odbyła się coroczna konferencja naukowa Instytutu Socjologii w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. W trakcie konferencji swoje wystąpienia przedstawili: dr Justyna Kijonka -  Aussiedlerzy z Górnego Śląska i ich społeczne światy oraz dr Paweł Ćwikła  - Na marginesie Śląska – odradzanie się regionalnej tożsamości (na przykładzie Klubu Piłkarskiego “Zagłębie” i jego społecznego otoczenia).

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Woj. Śląskiego

Legitymacja profMSS

 

W piątek, 17 czerwca w Zameczku Myśliwskim w Promnicach odbyła się Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, coroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku. W trakcie Gali wręczono odznaczenia samorządu wojewódzkiego. 

 

 

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego odebrał prof. Marek S. Szczepański.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Socjolog na Jawie ... i Borneo

Doktorant mgr Tomasz Burdzik z prof. Franzem Magnisem-Suseno
Tomasz Burdzik – doktorant Instytutu Socjologii dwukrotnie prowadził w Indonezji w bieżącym roku akademickim (grudzień 2015 - styczeń 2016 oraz marzec 2016 - maj 2016) badania terenowe wśród plemion (Dajaków oraz Madura na Borneo Centralnym oraz Wschodnim, Madura na Jawie Wschodniej) oraz prowadził zajęcia w indonezyjskich szkołach. 
 
Celem badań było zapoznanie się z indonezyjską kulturą (w tym spotkania z badaczami, m. in. prof. Franzem Magnisem-Suseno, SJ, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta), ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie Pancasila – narodowej ideologii, stabilizującej multikulturowy naród, składającej się z 5 czynników: wiary w jednego Boga (Ketuhanan yang Maha Esa), demokracji (Musyawarah Mufakat), sprawiedliwości społecznej (Kesejahteraan Sosial), człowieczeństwa (Internasionalisme) oraz jedności narodowej (Kebangsaan Indonesia).Wybór miejsc badań był nieprzypadkowy - Borneo Wschodnie oraz Centralne były miejscem konfliktu etnicznego między plemionami: miejscowych Dajaków oraz napływowych Madura. Kulminacją konfliktu były masakry ludności w 2001 r., po których doszło do zawarcia porozumienia między plemionami. 
 
W czasie pobytu T. Burdzik uczestniczył m.in. w obchodach Hari Ibu Kartini – święta narodowego poświęconego pamięci Kartini, działaczki na rzecz równouprawnienia kobiet. W trakcie święta w całej Indonezji odbywają się w szkołach akademie ku czci Kartini, podczas których uczniowie przebierają się w stroje plemienne.
 
T. Burdzik jest trzykrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendystą Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji, multistypendystą Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe, laureatem Wyróżnienia Rektora UŚ za działalność naukową oraz popularnonaukową oraz najlepszym absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w 2014 roku.  

(FOT.) Doktorant mgr Tomasz Burdzik z prof. Franzem Magnisem-Suseno
 

Promocja książki

Zapraszamy 15 czerwca br. o godz. 17:00, do sali audytoryjnej Parnassos Biblioteki Śląskiej

na promocję książki "Pre-teksty i kon-teksty"tom esejów, które w poetyce felietonu, próbują przedstawić niektóre z problemów współczesności - oraz spotkanie z Autorem dr hab. Krzysztofem Łęckim.

K Lecki