Współpraca z uniwersytetem w Lille

W dniach 23-27 października 2015 r. pracownicy Instytutu Socjologii - dr Renata Jankowska, dr hab. Robert Pyka i dr Małgorzata Tyrybon - uczestniczyli w spotkaniu z prof. Jean-Gabriel Contamin (dyrektorem zespołu badawczego CERAPS w Uniwersytecie w Lille 2 oraz jego współpracownikami prof. Stephanem Guérard, dyrektorem sieci badawczej OLA oraz prof. Yves Buchet de Neuilly dyrektorem mastera z zakresu Nauk Politycznych.

Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość

SLAJD STARTOWY 1.001 001

W dniu 4 listopada 2015 r. odbyła się konferencja „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śłąskiego w kooperacji z partnerami z Uniwersytetu Palackego w Ołomuńcu, Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze oraz Uniwersytetu Szent Istvan w Godollo.

Spotkanie było częscią wspólnie realizowanego przez partnerów grantu badawczego z Funduszu Wyszehradzkiego. W każdym z państw Grupy Wyszehradzkiej przeprowadzono badania zatytułowane „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”. Ich wstępne wyniki zaprezentowane zostały podczas konferencji.

W spotkaniu wzięło udział prawie 40 naukowców z czterech państw oraz około 100 słuchaczy. Poza sesją plenarną obradowano również w dwóch sekcjach tematycznych: „Praca i przedsiębiorczość” oraz „Konsumpcja – kultura – życie społeczne”.

Patronat honorowy nad konferencją objął Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Katowice. Patronami medialnymi wydarzenia byli TVP Katowice, miesięcznik „Europerspektywy” oraz „Gazeta Uniwersytecka UŚ”.

 

Campus France

3 listopada 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbył się Dzień Campus France

Spotkanie swoją obecnością uświetnił attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce dr inż. Sébastien Reymond, którego w rektoracie uczelni podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

IMG 3097
 

Otwarcie AkCeS

Uroczyste otwarcie AkCeS

6 października 2015 r. w Instytucie Socjologii odbyło się uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS). W uroczystym otwarciu wdzięli między innymi: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele Ambasady Francuskiej oraz dyrektor regionalny Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori.

Spotkanie

W poniedziałek (5.10. br.) miało miejsce spotkanie organizacyjno-informacyjne, w którym wzięli udział pracownicy Instytutu Socjologii, prof. Halina Widła z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, dyrektorzy śląskich szkół średnich z przedstawicielem Ambasady Francuskiej i dyrektorem regionalnym Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii. W spotkaniu uczestniczył także Sébastien Bauvet, który od tego roku akademickiego będzie wykładowcą w Instytucie Socjologii i opiekunem Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS).

Program TransFormation.doc

Dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz zakwalifikowała się na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, które odbędzie się w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt zakłada bezpłatny udział 500 doktorantów/ młodych naukowców w szkoleniach w najlepszych ośrodkach akademickich z listy szanghajskiej w III i IV kwartale 2015 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-wynikach-rekrutacji-do-programu-transformation-doc.html