Studentka socjologii na stażu w Parlamencie Europejskim

W lipcu 2017 r. pani Martyna Kamionka, studentka socjologii, specjalność Kariery europejskie w administracji i biznesie odbyła staż w Biurze Posła Jana Olbrychta w Brukseli.
 
MK staz
  
„Staż w Parlamencie Europejskim, w Biurze Posła Jana Olbrychta był dla mnie ogromną przyjemnością i możliwością rozwoju. Podczas stażu mogłam brać udział w wielu posiedzeniach między innymi Inergrupy URBAN, posiedzeniach komisji regionalnej i budżetu, które zawsze były bardzo rozwijające. Staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli to najlepszy sposób by poznać od podszewki funkcjonowanie Instytucji Unii Europejskiej. Staż w biurze europosła to nie tylko nauka ale też praca. Fantastycznie jest móc stać się częścią prężnie działającej grupy ludzi. 

Zapomnijcie o parzeniu kawy i robienia ksero, przez okres stażu w Biurze Posła Jana Olbrychta stajesz się dodatkowym asystentem”

Nowy rok akademicki

IinstytutSocjologiiKatowice

           Gaudeamus igitur rozbrzmiewa w murach naszej uczelni już 50-ty raz i jest zapowiedzią inauguracji kolejnego roku akademickiego. Nowy rok akademicki to nowe szanse i nowe możliwości oraz nowe wyzwania i nadzieje, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy zdecydowali się podjąć naukę w Uniwersytecie Śląskim. 

         Witamy serdecznie naszych nowych studentów. Mamy nadzieję, że w pełni wykorzystacie Państwo czas spędzony na studiach i w przyszłości wybierzecie ścieżki kariery, które dostarczą ogromnych satysfakcji. Niech czas studiów będzie okresem niezapomnianej przygody, nie tylko intelektualnej. Pamiętajcie Państwo non scholae, sed vitae discimus! (uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie). 

Dyrekcja Instytutu Socjologii życzy całej społeczności akademickiej satysfakcji z pracy i studiów w naszym Instytucie. 

Docendo discimus
(nauczając, sami się uczymy)

Program konferencji

Szanowni Państwo,
 
zapraszamy do zapoznania się z programem interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. MIASTO POD NAPIĘCIEM, która odbędzie się w dniach 28 - 29  września 2017 roku w Katowicach 
 
(Wydział Nauk Społecznych UŚ, Instytut Socjologii, ul. Bankowa 11)

Krajobrazy ...

IinstytutSocjologiiKatowiceInstytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Sekcja Socjologii Etniczności i Oddział Katowicki  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową
pt. Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych
23-24 listopada 2017 - Katowice
 
Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię  krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. Jednym z pierwszych, który dostrzegł kulturowy sens krajobrazu, jego obecność w życiu społecznym był George Simmel (Filozofia Krajobrazu). Osią programową  konferencji ma być akademicka refleksja nad szeroko rozumianymi związkami pomiędzy pamięcią społeczną a krajobrazem kulturowym, gdzie krajobraz staje się swoistym "mnemotopos" - przestrzenną ramą organizującą pamięć i tożsamość grupy. Wyrażony w artefaktach, praktykach społecznych (rytuałach upamiętniania) oraz symbolach krajobraz, ma nie tylko swój specyficzny koloryt i poetykę, ale również politykę, Tym samym zyskuje on dodatkową wartość i społeczną ważność w życiu jednostki i wspólnoty. 

 

Kariera zawodowa na "Karierach ..."

Szanowni Państwo,

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczyna się rekrutacja na międzynarodowe studia II stopnia (tzw. magisterskie), o nazwie KARIERY EUROPEJSKIE W ADMINISTRACJI i BIZNESIE

Studia te kierowane są do osób, które posiadają tytuł licencjata i chcą zdobyć wykształcenie, które otworzy im dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji.

  • Specjalność powstaje we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji, dzięki czemu zajęcia są prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców.
  • Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Nowa specjalność - studia 2 stopnia

Od roku akademickiego 2017/18 Instytut Socjologii, uruchomił na kierunku SOCJOLOGIA 2 stopnia, nową specjalność "HR w nowoczesnej organizacji". Specjalność adresowana do osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające działania w obszarze Human Resources lub w specjalistycznych firmach doradczych. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, tworzenia systemów HR, nowoczesnych metod rekrutacji, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stworzenie szansy zdobycia umiejętności zawodowych, potrzebnych do pracy w charakterze specjalisty d/s HR.

Serdecznie zapraszamy!