Wizyta

W dniach 5-9 listopada br. Instytut Socjologii gościł pracowników naukowych z Szent István University, Gödöllő (Węgry), profesorów Csaba Bálint Illés oraz Annę Dunay. Naszym gościem była także dr Nicole Horáková Hirschlerová (Ostravská Univerzita, Czechy). Podczas spotkań z Dyrekcją Instytutu i prof. Urszulą Swadźbą (inicjatorką współpracy naukowej z uniwersytetami na Węgrzech i w Czechach) omawiane były sprawy związane z dalszą współpracą naukową i dydaktyczną. W trakcie wizyty dr hab. Anny Dunay profesora z Instytutu Studiów Biznesowych (Üzleti Tudományok Intézete), studenci specjalności Human Resources w nowoczesnej organizacji mieli okazję wysłuchać cyklu wykładów dotyczącego zagadnień związanych z zarządzaniem i przedsiębiorczością.
 
Goście odwiedzili także miejsca związane z historią i kulturą Śląska. Poniżej krótka fotorelacja.

Ottawa Group

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
w dniu 7 listopada br. (wtorek) o godzinie 17:30 (sala 234) zapraszamy studentów kierunku socjologia na spotkanie z przedstawicielami Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Socjologii, właścicielami Ottawa Group. Spotkanie będzie dotyczyło współczesnych trendów w badaniach społecznych, prezentacji firmy i jej oferty. Po spotkaniu przewidziana jest krótka dyskusja w trakcie, której będą Państwo mieli okazję zadać pytania.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych

Zaproszenie na konferencję - 27-28.10.2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Social Boundaries of Work. Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies, która odbędzie się w CINiBA w Katowicach dniach 27-28 X 2017 r.
 
Podajemy też link do strony konferencji, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Miasto pod napięciem - fotorelacja

W imieniu organizatorów konferencji „Miasto pod napięciem”, która odbyła się w Katowicach w dniach 28-29 września br. serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i przybyłym gościom za udział w konferencji oraz towarzyszącym jej wydarzeniom a przede wszystkim za Państwa cenny głos w prowadzonych dyskusjach.
 
Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z konferencji, zapraszając jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach naukowych.