Wizyta studyjna

21 listopada 2017 roku studenci II roku, specjalności Kariery europejskie w administracji i biznesie spotkali się z Panem Grzegorzem Franki, prezesem Związku Górnośląskiego. W trakcie wizyty mieli okazję zwiedzić siedzibę Związku Górnośląskiego i porozmawiać o działalności Związku, a także „kwestiach śląskich”.
 

Wizyta

W dniach 5-9 listopada br. Instytut Socjologii gościł pracowników naukowych z Szent István University, Gödöllő (Węgry), profesorów Csaba Bálint Illés oraz Annę Dunay. Naszym gościem była także dr Nicole Horáková Hirschlerová (Ostravská Univerzita, Czechy). Podczas spotkań z Dyrekcją Instytutu i prof. Urszulą Swadźbą (inicjatorką współpracy naukowej z uniwersytetami na Węgrzech i w Czechach) omawiane były sprawy związane z dalszą współpracą naukową i dydaktyczną. W trakcie wizyty dr hab. Anny Dunay profesora z Instytutu Studiów Biznesowych (Üzleti Tudományok Intézete), studenci specjalności Human Resources w nowoczesnej organizacji mieli okazję wysłuchać cyklu wykładów dotyczącego zagadnień związanych z zarządzaniem i przedsiębiorczością.
 
Goście odwiedzili także miejsca związane z historią i kulturą Śląska. Poniżej krótka fotorelacja.

Ottawa Group

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
w dniu 7 listopada br. (wtorek) o godzinie 17:30 (sala 234) zapraszamy studentów kierunku socjologia na spotkanie z przedstawicielami Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Socjologii, właścicielami Ottawa Group. Spotkanie będzie dotyczyło współczesnych trendów w badaniach społecznych, prezentacji firmy i jej oferty. Po spotkaniu przewidziana jest krótka dyskusja w trakcie, której będą Państwo mieli okazję zadać pytania.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych

Zaproszenie na konferencję - 27-28.10.2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Social Boundaries of Work. Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies, która odbędzie się w CINiBA w Katowicach dniach 27-28 X 2017 r.
 
Podajemy też link do strony konferencji, gdzie można znaleźć więcej informacji.