Kariera zawodowa na "Karierach ..."

Szanowni Państwo,

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczyna się rekrutacja na międzynarodowe studia II stopnia (tzw. magisterskie), o nazwie KARIERY EUROPEJSKIE W ADMINISTRACJI i BIZNESIE

Studia te kierowane są do osób, które posiadają tytuł licencjata i chcą zdobyć wykształcenie, które otworzy im dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji.

  • Specjalność powstaje we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji, dzięki czemu zajęcia są prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców.
  • Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Rok akademicki 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA

lapa

Z roku na rok oferta Uniwersytetu Śląskiego staje się coraz bogatsza i ciekawsza. Socjologia znajdująca się w obszarze nauk społecznych nadal należy do najchętniej wybieranych kierunków studiów. Zdecydowanie widoczna tendencja stawiania na specjalizację i kształcenie specjalistów łączących kanon wiedzy socjologicznej z praktycznymi kompetencjami, wspomagającymi podniesienie konkurencyjności absolwentów socjologii na rynku pracy, przyczyniła się do poszerzenia oferty edukacyjnej.

Nowa specjalność - studia 2 stopnia

Od roku akademickiego 2017/18 Instytut Socjologii, uruchomił na kierunku SOCJOLOGIA 2 stopnia, nową specjalność "HR w nowoczesnej organizacji". Specjalność adresowana do osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające działania w obszarze Human Resources lub w specjalistycznych firmach doradczych. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, tworzenia systemów HR, nowoczesnych metod rekrutacji, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stworzenie szansy zdobycia umiejętności zawodowych, potrzebnych do pracy w charakterze specjalisty d/s HR.

Serdecznie zapraszamy!

Miasto pod napięciem

IinstytutSocjologiiKatowiceInstytut Socjologii
Polskie Towarzystwo Socjologiczne oddział katowicki oraz PTS Sekcja Socjologii Miasta
zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. MIASTO POD NAPIĘCIEM, która odbędzie się w dniach 28 - 29  września 2017 roku w Katowicach
(Wydział Nauk Społecznych UŚ, Instytut Socjologii, ul. Bankowa 11)


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz jej program

Monografia


PKP okladka
 Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia

to tytuł monografii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Redaktorami książki są pracownicy Instytutu Socjologii UŚ: prof. dr hab. Urszula Swadźba, dr Rafał Cekiera i dr Monika Żak. Licząca 384 strony publikacja została przez nich podzielona na trzy części: „Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, „Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia” oraz „Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia”. W książce znalazły się 23 artykuły naukowców z Polski, Słowacji i Węgier. Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/14473

Spotkanie Rady Programowo-Biznesowej

W maju odbyło się spotkanie Rady Programowo-Biznesowej kierunku socjologia. W trakcie spotkania omawiane były sprawy związane z organizowanim wizyt studyjnych dla studentów w firmach i instytucjach partnerskich celem poznania zakresu zadań zespołów pracowniczych i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kwestie udziału przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych (fakultatywnych) a także kwestia współorganizowania staży i praktyk zawodowych.