Otwarta sesja metropolitalna

Szanowni Państwo,  
serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję „Metropolia pod napięciem”, która odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 9:30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.
Wydarzenie stanowi otwartą część sympozjum naukowego „Miasto pod napięciem”, organizowanego na Uniwersytecie Śląskim w dniach 28-29 września 2017 r.  
 
Problematyka międzynarodowej konferencji „Metropolia pod napięciem” obejmuje zarówno polityczne, jak i organizacyjno-administracyjne, aspekty funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Europie i na świecie. Przedmiotem dyskusji będzie także kwestia wielowymiarowego monitorowania i badania procesów zachodzących w obszarach metropolitalnych, co stanowi jedno z zadań powołanego z inicjatywy UŚ Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Do udziału w konferencji zaproszono licznych ekspertów z wybranych europejskich obszarów metropolitalnych, jak Lyon i Saint-Etienne we Francji czy Zagłębie Ruhry w Niemczech. Celem konferencji jest wreszcie analiza napięć i problemów występujących w obszarach metropolitalnych oraz omówienie metod i narzędzi, które mogą posłużyć do ich przezwyciężenia. Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się przestrzenią do owocnej wymiany poglądów i dobrych praktyk oraz będzie stanowiło inspirację dla wybranych niedawno pierwszych władz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii i włodarzy 41 tworzących ją gmin.  
 
Udział w konferencji „Metropolia pod napięciem” jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września br. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Krajobrazy ...

IinstytutSocjologiiKatowiceInstytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Sekcja Socjologii Etniczności i Oddział Katowicki  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową
pt. Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych
23-24 listopada 2017 - Katowice
 
Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię  krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. Jednym z pierwszych, który dostrzegł kulturowy sens krajobrazu, jego obecność w życiu społecznym był George Simmel (Filozofia Krajobrazu). Osią programową  konferencji ma być akademicka refleksja nad szeroko rozumianymi związkami pomiędzy pamięcią społeczną a krajobrazem kulturowym, gdzie krajobraz staje się swoistym "mnemotopos" - przestrzenną ramą organizującą pamięć i tożsamość grupy. Wyrażony w artefaktach, praktykach społecznych (rytuałach upamiętniania) oraz symbolach krajobraz, ma nie tylko swój specyficzny koloryt i poetykę, ale również politykę, Tym samym zyskuje on dodatkową wartość i społeczną ważność w życiu jednostki i wspólnoty. 

 

Kariera zawodowa na "Karierach ..."

Szanowni Państwo,

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczyna się rekrutacja na międzynarodowe studia II stopnia (tzw. magisterskie), o nazwie KARIERY EUROPEJSKIE W ADMINISTRACJI i BIZNESIE

Studia te kierowane są do osób, które posiadają tytuł licencjata i chcą zdobyć wykształcenie, które otworzy im dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji.

  • Specjalność powstaje we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji, dzięki czemu zajęcia są prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców.
  • Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Rok akademicki 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA

lapa

Z roku na rok oferta Uniwersytetu Śląskiego staje się coraz bogatsza i ciekawsza. Socjologia znajdująca się w obszarze nauk społecznych nadal należy do najchętniej wybieranych kierunków studiów. Zdecydowanie widoczna tendencja stawiania na specjalizację i kształcenie specjalistów łączących kanon wiedzy socjologicznej z praktycznymi kompetencjami, wspomagającymi podniesienie konkurencyjności absolwentów socjologii na rynku pracy, przyczyniła się do poszerzenia oferty edukacyjnej.

Nowa specjalność - studia 2 stopnia

Od roku akademickiego 2017/18 Instytut Socjologii, uruchomił na kierunku SOCJOLOGIA 2 stopnia, nową specjalność "HR w nowoczesnej organizacji". Specjalność adresowana do osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające działania w obszarze Human Resources lub w specjalistycznych firmach doradczych. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, tworzenia systemów HR, nowoczesnych metod rekrutacji, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stworzenie szansy zdobycia umiejętności zawodowych, potrzebnych do pracy w charakterze specjalisty d/s HR.

Serdecznie zapraszamy!