Inter Cultural Project Management

Kolejna tura Inter Cultural Project Management w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
W okresie od 4 do 18 listopada, po raz kolejny w naszym Instytucie realizowana jest wizyta studentów z FH-Campus z Wiednia i Hochshule z Monachium, studiujących na uczelniach partnerskich w ramach Joint Degree Study Programme konsorcjum SOWOSEC (Master in Social Work and Social Economy). Współpraca ta łączy - od 2005 roku - uczelnie partnerskie z Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i Węgier.  W naszym Instytucie wspólny program  studiów można realizować w ramach kierunku Praca Socjalna na specjalności Europejskie Studia Pracy Socjalnej i Ekonomii Społecznej (wcześniej na kierunku Socjologia o specjalności Zarządzanie Pracą  Socjalną i Ekonomia Społeczna).
Studenci w ramach wyjazdów zagranicznych realizują założenia modułu ICPM (Inter Cultural Project Management). Moduł ten, stanowiący integralną część Joint Degree Study Programme, zakłada realizację przez studentów dwutygodniowych zagranicznych wizyt studyjnych realizowanych w uniwersytetach partnerskich. W ramach tych wizyt realizowane są zajęcia dydaktyczne w języku angielskim i wizyty w instytucjach i organizacjach zajmujących się pracą socjalną i ekonomią społeczną. Do tej pory ponad 50 studentów, z Austrii i Niemiec gościło w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
W tym roku gościmy grupę dwunastu studentek i studentów (ośmioro z FH-Campus Wien w Austrii i czworo z Hochshule Munchen w Niemczech). W swoim programie, prócz realizacji zajęć dydaktycznych, studenci w trakcie pobytu w UŚ odwiedzili między innymi:
  • Dom Nadziei – ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Bytomiu-Borku
  • oraz tamtejszą Szkołę Podstawową nr 16, od lat aktywnie działającą na rzecz lokalnej społeczności romskiej;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku; 
  • Centrum Integracji Społecznej i Program Aktywności Lokalnej oraz prowadzony przez niego Klub Młodzieżowy "Okejka" w świętochłowickich Lipinach;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim;
  • Fundację Pałac Inspiracji w Siemianowicach Śląskich
  • i Stowarzyszenia Umysłów Kreatywnych w Czeladzi.

UWAGA STUDENCI!

b czerwonySzanowni Państwo,

dnia 20 listopada 2018 roku o godzinie 11.10 w sali 233 odbędzie się otwarte posiedzenie Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach socjologia i praca socjalna. Celem spotkania jest dyskusja wokół kwestii związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszym Instytucie. Zależy nam na obecności na posiedzeniu nie tylko pracowników Instytutu, ale także przedstawicieli środowiska studentów, którzy będą mieli okazję zgłosić swoje pomysły i postulaty dotyczące doskonalenia procesu dydaktycznego.

Spotkanie ma charakter otwarty, co oznacza, że może w nim wziąć udział każdy student Instytutu Socjologii. Zachęcamy więc wszystkich Państwa do skorzystania z tej możliwości. Zależy nam, aby w posiedzeniu wzięło udział co najmniej po dwoje przedstawicieli każdej grupy dziekańskiej, przy czym jednym z delegatów powinien być starosta grupy. Jeśli w tym czasie mają Państwo zaplanowane zajęcia dydaktyczne, nieobecność spowodowana uczestnictwem w spotkaniu zostanie usprawiedliwiona. Przewidujemy, że spotkanie potrwa około 60 minut.

Prosimy o zgłoszenie nazwisk osób chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu droga mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 18 listopada 2018 roku.

Agata Zygmunt – przewodnicząca KZZJK na kierunku socjologia

Witold Mandrysz – przewodniczący KZZJK na kierunku praca socjalna

Fotorelacja z konferencji

W dniu 7 listopada 2018 r. odbyła się w Katowicach konferencja naukowa "SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia", zorganizowana przez Zakład Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UŚ we współpracy z partnerami z ośrodków naukowych Czech, Słowacji i Węgier. 

Współpraca

W czwartek 13 września 2018 r. została podpisana umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Umowę w imieniu Jego Magnificencji Rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka podpisała dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, która wygłosiła wykład na temat wybranych problemów Basenu Morza Śródziemnego, dr Marcela Gruszczyk, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz dr Renata Jankowska koordynująca współpracę z ramienia Wydziału Nauk Społecznych.