Współpraca

W czwartek 13 września 2018 r. została podpisana umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Umowę w imieniu Jego Magnificencji Rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka podpisała dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, która wygłosiła wykład na temat wybranych problemów Basenu Morza Śródziemnego, dr Marcela Gruszczyk, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz dr Renata Jankowska koordynująca współpracę z ramienia Wydziału Nauk Społecznych.

XIX Kongres Socjologii

XIX ISA World Congress of Sociology
Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities

W dniach 14-21 lipca odbył się XIX Międzynarodowy Kongres Socjologiczny ISA, na którym uczeni, intelektualiści, politycy, dziennikarze i działacze z różnych dziedzin dyskutowali nad tym, w jaki sposób mogą i przyczyniają się do zrozumienia zagadnień i zjawisk społecznych związanych z władzą, przemocą i sprawiedliwością. Instytut Socjologii reprezentowali dr Justyna Kijonka i dr Grzegorz Gawron.

XIX ISA World Congress of Sociology

30-lecie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniach 22-23 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach uroczystej sesji plenarnej „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości” prof. Marek S. Szczepański wygłosił przemówienie pt. „Cnoty nowoczesnego przywódcy – portret socjologiczny” oraz został uhonorowany Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

P1030805 1

Spotkanie Rady Programowo-Biznesowej

W dniu 26 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie Rady Programowo-Biznesowej IS dla kierunku socjologia, w której uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący otoczenie społeczno-gospodarcze, pracownicy instytutu oraz zaproszeni goście z Uniwersytetu w Plymouth. W trakcie spotkania dr hab. Rafał Muster przedstawił projekt „Czas na staż” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach we współpracy z Instytutem Socjologii, w ramach którego studenci socjologii uzyskali nie tylko praktyczne doświadczenie w samodzielnej realizacji badań empirycznych ale także zostali autorami publikacji prezentujących wyniki zrealizowanych prac badawczych: 

  • Sytuacja i opinie osób uczestniczących w stażach organizowanych przez urząd pracy, Sylwia Biała, Monika Pniak, Patrycja Warzecha
  • Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, Katarzyna Nowicka, Rafał Lubański, Dmytro Tsakhlo
  • Ewaluacja efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy, Natalia Bieniek, Patrycja Kulpa, Aleksandra Świerc 
Wszystkim autorom publikacji serdecznie gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia.

Projekt oraz publikacje studentów stanowią przykład efektywnego partnerstwa nawiązanego w ramach prac Rady Programowo-Biznesowej działającej przy Instytucie Socjologii, której członkiem jest pani Katarzyna Ptak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. 

Zaproszeni goście, dr Marta Hawkins (Director of the Futures Entrepreneurship Centre, Plymouth Business School, Faculty of Business) i Penelope Hele (Inspiring Futures Project Support Officer, Faculty of Business), zaprezentowały obszary działań podejmowanych w swoim uniwersytecie oraz przedstawiły koncepcję wprowadzenia do programu studiów socjologicznych modelu współpracy uniwersytetu i środowiska biznesowego: The Inspiring Futures. Model ten w swoich założeniach nie tylko buduje podstawy partnerstwa i kreuje współpracę między środowiskiem akademickim a otoczeniem społecznym i gospodarczym (biznesem i sektorem publicznym) w celu zwiększenia potencjału partnerów ale także poprzez rozwijanie współpracy łączy różne dyscypliny akademickie z grupami zawodowymi  - szeroko rozumianym rynkiem pracy, i w konsekwencji rozwija nowe podejścia do teorii i praktyk dotyczących przedsiębiorczości.