Nekrolog

prof. Z. A. Żechowski

Z głębokim smutkiem żegnamy 

 

Profesora dr. hab. Zbigniewa Antoniego Żechowskiego

 

wieloletniego, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego i Kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej, ucznia prof. Juliana Hochfelda, b. pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - współpracownika prof. T. Szczurkiewicza, b. Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku i w ostatnich latach pracownika Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

B. członka Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, b. członka i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, b. członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Komisji Planu Makroregionu Nadmorskiego, Komisji Rozwoju Makroregionu Północnego przy Komisji Planowani RM, Komitetu Nauk Pedagogicznych, Komitetu Nauk Socjologicznych PAN oraz Komisji Warunków Zatrudnienia, Płac i Spraw Socjalnych Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, b. przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Koszalińskie Studia i Materiały” oraz wielu innych krajowych i zagranicznych organizacji naukowych. 

Odznaczonego, między innymi, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W swojej działalności naukowej zajmował się zagadnieniami związanymi z makrostrukturami społecznymi, polityką społeczną oraz socjologią miasta i wsi. Posiadał ogromny dorobek naukowy w tej dziedzinie. Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, był oddany bez reszty nauce i pracy dydaktycznej.

Córce Profesora 

składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego


Ostatnie Pożegnanie odbędzie się dnia 8 lutego, godz. 12:30 w Kaplicy Parku Pamięci, Ruda Śląska Kochłowice, ul. Krańcowa 5


Zaproszenie

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM NAUKOWYM

 JAKOŚĆ PRACY A STAN WIĘZI SPOŁECZNYCH

honorującym w 10 rocznicę śmierci pamięć 

profesora Władysława Jachera 

 

Katowice, 4 kwietnia 2019 roku


link2INFORMACJE

 

Praca socjalna na 3. Śląskim Festiwalu Nauki

W ramach trzeciej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 13-14 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zostały przeprowadzone warsztaty pt."Bohater dnia codziennego" prowadzone przez dr Ewę Leśniak-Berek wraz ze studentami kierunku praca socjalna.
 
 

Fotorelacja z warsztatów

logo2018
Studenci kierunków socjologia i praca socjalna tworzyli i prezentowali swoje umiejętności, talenty i pomysły na warsztatach prowadzonych przez dr Martę Hawkins, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 

In-Light Enterprise Programme

MH
UWAGA!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach kierowane jest do studentów czterech ostatnich semestrów studiów 1 stopnia oraz studentów 2 stopnia. Zajęcia odbęda się w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
logo2018

Jubileusz Studium Pracy Socjalnej

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 25 lat kształcenia do zawodu pracownika socjalnego w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pt.: „Oblicza i wymiary pracy socjalnej”.

W czasie konferencji podjęto dyskusję na temat przeobrażeń i perspektyw rozwoju kształcenia do pracy socjalnej. Absolwenci oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze Studium zaprezentowali interesujące doświadczenia z pola praktyki. W ramach panelu studenckiego zarysowano natomiast różne wymiary pracy socjalnej wskazujące na jej wieloaspektowość.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację

Inter Cultural Project Management

Kolejna tura Inter Cultural Project Management w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
W okresie od 4 do 18 listopada, po raz kolejny w naszym Instytucie realizowana jest wizyta studentów z FH-Campus z Wiednia i Hochshule z Monachium, studiujących na uczelniach partnerskich w ramach Joint Degree Study Programme konsorcjum SOWOSEC (Master in Social Work and Social Economy). Współpraca ta łączy - od 2005 roku - uczelnie partnerskie z Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i Węgier.  W naszym Instytucie wspólny program  studiów można realizować w ramach kierunku Praca Socjalna na specjalności Europejskie Studia Pracy Socjalnej i Ekonomii Społecznej (wcześniej na kierunku Socjologia o specjalności Zarządzanie Pracą  Socjalną i Ekonomia Społeczna).
Studenci w ramach wyjazdów zagranicznych realizują założenia modułu ICPM (Inter Cultural Project Management). Moduł ten, stanowiący integralną część Joint Degree Study Programme, zakłada realizację przez studentów dwutygodniowych zagranicznych wizyt studyjnych realizowanych w uniwersytetach partnerskich. W ramach tych wizyt realizowane są zajęcia dydaktyczne w języku angielskim i wizyty w instytucjach i organizacjach zajmujących się pracą socjalną i ekonomią społeczną. Do tej pory ponad 50 studentów, z Austrii i Niemiec gościło w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
W tym roku gościmy grupę dwunastu studentek i studentów (ośmioro z FH-Campus Wien w Austrii i czworo z Hochshule Munchen w Niemczech). W swoim programie, prócz realizacji zajęć dydaktycznych, studenci w trakcie pobytu w UŚ odwiedzili między innymi:
  • Dom Nadziei – ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Bytomiu-Borku
  • oraz tamtejszą Szkołę Podstawową nr 16, od lat aktywnie działającą na rzecz lokalnej społeczności romskiej;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku; 
  • Centrum Integracji Społecznej i Program Aktywności Lokalnej oraz prowadzony przez niego Klub Młodzieżowy "Okejka" w świętochłowickich Lipinach;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim;
  • Fundację Pałac Inspiracji w Siemianowicach Śląskich
  • i Stowarzyszenia Umysłów Kreatywnych w Czeladzi.