Raport samooceny PKA

Szanowni PaNstwo, 

Zgodnie z wymogami Polskiej Komisji Akredytacyjnej przedstawiamy dwa opracowania:

Raport jest jednym z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych przez zespół oceniający PKA w procesie oceny programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych w załączniku do Statutu PKA.

Warsztaty GUS

Propozycja warsztatów dla studentów 
pt. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
 

Główny Urząd Statystyczny o/Katowice serdecznie zaprasza studentów Instytutu Socjologii do wzięcia udziału w nieodpłatnych warsztatach
na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju. 

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2019 r. (piątek) w godzinach 9.00 - 13.00
w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach, ul. Owocowa 3

Zakres tematyczny warsztatów: 

  • zasoby i funkcjonalność aplikacji wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
  • sposoby generowania dostępnych wskaźników,
  • zakres przedmiotowy i poziom dostępności wskaźników, 
  • metadane i inne użyteczne opcje, 
  • sposoby prezentacji wskaźników, 
  • sposoby wyszukiwania i porównywania wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Z uwagi na przypadający w bieżącym roku Jubileusz 100-lecia GUS, warsztaty zostaną wzbogacone ciekawymi archiwalnymi zdjęciami i szeregiem informacji o historii Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z działalnością Urzędu Statystycznego w Katowicach, strukturą organizacyjną, zasadami funkcjonowania oraz przedstawione zostaną zasady aplikowania na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 

Zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt do 29 kwietnia
z dr hab. Rafałem Muster (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Decyduje kolejność zgłoszeń.


 Szkolenie GUS 11 04 2019 foto 1
 

Studenci drugiego roku socjologii (specjalność: socjologia organizacji i zarządzania) 11 kwietnia 2019 r. uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez katowicki oddział Głównego Urzędu Statystycznego. Tematyka warsztatów dotyczyła praktycznych aspektów korzystania z Banku Danych Lokalnych w kontekście poszukiwania informacji o sytuacji społeczno-zawodowej ludności. Studenci zostali zapoznani z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały zasady generowania zestawień z danymi statystycznymi na różnym poziomie agregacji danych.

Ponadto studenci poznali zasady aplikowania na wolne miejsca pracy w GUS
oraz otrzymali informacje o możliwościach odbycia praktyk w tej instytucji.

Inicjatywa B+R

Na początku 2019 roku pracownicy Instytutu Socjologii skupieni wokół Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zostali zaproszeni do współpracy w przygotowywaniu wniosku grantowego w ramach programu Horyzont 2020 (SwafS-14-2018-2019). Projekt pt: „TeRRItories on a Mission. Stimulating MARKET-Driven Innovation in Metropolitan Areas” został złożony 2 kwietnia 2019 roku, a przygotowywany był pod kierunkiem dr hab. Roberta Pyki przez zespół w składzie: dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, dr Grzegorz Gawron, dr Grzegorz Libor i dr hab. Małgorzata Suchacka. Liderem projektu jest zespół badawczy Ruhr University z Bochum. Partnerami w projekcie są uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Malty, Chin i Republiki Południowej Afryki. 

Trzyletni projekt koncentruje się na wielopłaszczyznowej analizie regionalnych procesów powstawania innowacji oraz uwarunkowań funkcjonowania miejsc innowacyjnych. Zakładanym rezultatem projektu ma być stworzenie praktycznego, dostępnego i możliwego do zastosowania w obszarach metropolitalnych różnych rejonach świata zestawu narzędzi TeRRI, które mają wzmacniać działania innowacyjne w obszarach metropolitalnych.

Po wytężonych pracach koncepcyjnych i formalizowaniu wniosku, wypiciu niezliczonej ilości kaw czekamy na decyzje o przyjęciu (lub nie….)  projektu do realizacji.

Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy na seminarium połączone z debatą

pt. Fenomen żółtych kamizelek. „Folklorystyczny” protest czy głęboki kryzys francuskiej demokracji

z udziałem francuskiego eksperta, Frédérica Mounier z Saint-Etienne we Francji

 

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11,
w dniu 17 kwietnia 2019 roku, o godz. 8:00 – 9:30, sala 233 (2 piętro)

Nekrolog

prof. Z. A. Żechowski

Z głębokim smutkiem żegnamy 

 

Profesora dr. hab. Zbigniewa Antoniego Żechowskiego

 

wieloletniego, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego i Kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej, ucznia prof. Juliana Hochfelda, b. pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - współpracownika prof. T. Szczurkiewicza, b. Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku i w ostatnich latach pracownika Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

B. członka Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, b. członka i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, b. członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Komisji Planu Makroregionu Nadmorskiego, Komisji Rozwoju Makroregionu Północnego przy Komisji Planowani RM, Komitetu Nauk Pedagogicznych, Komitetu Nauk Socjologicznych PAN oraz Komisji Warunków Zatrudnienia, Płac i Spraw Socjalnych Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, b. przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Koszalińskie Studia i Materiały” oraz wielu innych krajowych i zagranicznych organizacji naukowych. 

Odznaczonego, między innymi, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W swojej działalności naukowej zajmował się zagadnieniami związanymi z makrostrukturami społecznymi, polityką społeczną oraz socjologią miasta i wsi. Posiadał ogromny dorobek naukowy w tej dziedzinie. Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, był oddany bez reszty nauce i pracy dydaktycznej.

Córce Profesora 

składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego


Ostatnie Pożegnanie odbędzie się dnia 8 lutego, godz. 12:30 w Kaplicy Parku Pamięci, Ruda Śląska Kochłowice, ul. Krańcowa 5


Zaproszenie

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM NAUKOWYM

 JAKOŚĆ PRACY A STAN WIĘZI SPOŁECZNYCH

honorującym w 10 rocznicę śmierci pamięć 

profesora Władysława Jachera 

 

Katowice, 4 kwietnia 2019 roku


link2INFORMACJE

 

Praca socjalna na 3. Śląskim Festiwalu Nauki

W ramach trzeciej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 13-14 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zostały przeprowadzone warsztaty pt."Bohater dnia codziennego" prowadzone przez dr Ewę Leśniak-Berek wraz ze studentami kierunku praca socjalna.