Warsztaty GUS

Propozycja warsztatów dla studentów 
pt. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
 

Główny Urząd Statystyczny o/Katowice serdecznie zaprasza studentów Instytutu Socjologii do wzięcia udziału w nieodpłatnych warsztatach
na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju. 

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2019 r. (piątek) w godzinach 9.00 - 13.00
w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach, ul. Owocowa 3

Zakres tematyczny warsztatów: 

 • zasoby i funkcjonalność aplikacji wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
 • sposoby generowania dostępnych wskaźników,
 • zakres przedmiotowy i poziom dostępności wskaźników, 
 • metadane i inne użyteczne opcje, 
 • sposoby prezentacji wskaźników, 
 • sposoby wyszukiwania i porównywania wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Z uwagi na przypadający w bieżącym roku Jubileusz 100-lecia GUS, warsztaty zostaną wzbogacone ciekawymi archiwalnymi zdjęciami i szeregiem informacji o historii Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z działalnością Urzędu Statystycznego w Katowicach, strukturą organizacyjną, zasadami funkcjonowania oraz przedstawione zostaną zasady aplikowania na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 

Zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt do 29 kwietnia
z dr hab. Rafałem Muster (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Decyduje kolejność zgłoszeń.


 Szkolenie GUS 11 04 2019 foto 1
 

Studenci drugiego roku socjologii (specjalność: socjologia organizacji i zarządzania) 11 kwietnia 2019 r. uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez katowicki oddział Głównego Urzędu Statystycznego. Tematyka warsztatów dotyczyła praktycznych aspektów korzystania z Banku Danych Lokalnych w kontekście poszukiwania informacji o sytuacji społeczno-zawodowej ludności. Studenci zostali zapoznani z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały zasady generowania zestawień z danymi statystycznymi na różnym poziomie agregacji danych.

Ponadto studenci poznali zasady aplikowania na wolne miejsca pracy w GUS
oraz otrzymali informacje o możliwościach odbycia praktyk w tej instytucji.

Inicjatywa B+R

Na początku 2019 roku pracownicy Instytutu Socjologii skupieni wokół Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zostali zaproszeni do współpracy w przygotowywaniu wniosku grantowego w ramach programu Horyzont 2020 (SwafS-14-2018-2019). Projekt pt: „TeRRItories on a Mission. Stimulating MARKET-Driven Innovation in Metropolitan Areas” został złożony 2 kwietnia 2019 roku, a przygotowywany był pod kierunkiem dr hab. Roberta Pyki przez zespół w składzie: dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, dr Grzegorz Gawron, dr Grzegorz Libor i dr hab. Małgorzata Suchacka. Liderem projektu jest zespół badawczy Ruhr University z Bochum. Partnerami w projekcie są uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Malty, Chin i Republiki Południowej Afryki. 

Trzyletni projekt koncentruje się na wielopłaszczyznowej analizie regionalnych procesów powstawania innowacji oraz uwarunkowań funkcjonowania miejsc innowacyjnych. Zakładanym rezultatem projektu ma być stworzenie praktycznego, dostępnego i możliwego do zastosowania w obszarach metropolitalnych różnych rejonach świata zestawu narzędzi TeRRI, które mają wzmacniać działania innowacyjne w obszarach metropolitalnych.

Po wytężonych pracach koncepcyjnych i formalizowaniu wniosku, wypiciu niezliczonej ilości kaw czekamy na decyzje o przyjęciu (lub nie….)  projektu do realizacji.

Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy na seminarium połączone z debatą

pt. Fenomen żółtych kamizelek. „Folklorystyczny” protest czy głęboki kryzys francuskiej demokracji

z udziałem francuskiego eksperta, Frédérica Mounier z Saint-Etienne we Francji

 

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11,
w dniu 17 kwietnia 2019 roku, o godz. 8:00 – 9:30, sala 233 (2 piętro)

Erasmus +

 

Konsultacje dla osób zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + 
odbędą się 5.03 (wtorek) o godz. 15:50, p. 310 (3 piętro).

 

EU flag Erasmus

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na studia i praktyki
w roku akademickim 2019/2020

 UWAGAwykrzyk kopia Rekrutacja studentów na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOS

TERMIN APLIKOWANIA POPRZEZ SYSTEM USOS: od 27 lutego do 17 marca 2019

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 18 marca 2019 r. (poniedziałek), od godz. 9.30, pokój 310

 

 OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

 • rekrutacja odbywa się poprzez system USOS oraz w formie rozmowy kwalifikacyjnej i obejmuje: studentów wszystkich trybów studiów (I stopnia, II stopnia oraz studiów doktoranckich) na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Instytut Socjologii;
 • pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2019 a 30 września 2020;
 • w momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem Uniwersytetu Śląskiego i mieć zaliczony cały poprzedni rok lub semestr;
 • dopuszczalne są wyjazdy studentów studiów I stopnia na 3, 4 i 5 semestr (wyjazd na 6 semestr jako ostatni tuż przed obroną pracy dyplomowej będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach), na studiach II stopnia z kolei dopuszcza się wyjazdy na semestr letni pierwszego roku oraz semestr zimowy drugiego (na ostatni semestr w związku z obroną pracy dyplomowej wyjazdy będą możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach);

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI NA PRAKTYKI:

 • rekrutacja ciągła do wyczerpania środków;
 • kandydaci zgłaszają się z wymaganymi dokumentami do koordynatora, a następnie udają się do Biura Erasmusa w Rektoracie;
 • wjazd na praktykę powinien trwać min. 2 miesiące i jest możliwy również w przypadku absolwentów UŚ (do 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI NA STUDIA: Kandydaci aplikują poprzez system USOS, w którym wybierają spośród dostępnej oferty preferowane uczelnie. Po zakończeniu aplikowania w systemie zgłoszeni kandydaci proszeni są na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której sprawdzana jest ich znajomość języka obcego oraz inne kompetencje. 

Dokumenty na rozmowę: 

 • średnia ocen ze studiów, za okres od początku studiów do ostatniej sesji zimowej – obliczona przez Dziekanat; 
 • kserokopie wszelkich certyfikatów, zaświadczeń o kursach i szkoleniach językowych;
 • inne dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium w ramach programu ERASMUS+ (np. rekomendacje, dodatkowa działalność i aktywność studencka);
 • wyraźna pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) na wyjazd tych studentów, którzy planują swój pobyt w uczelni partnerskiej na ostatnim roku studiów I lub II stopnia;

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW: 

 • średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat; 
 • znajomość języka obcego; 
 • inne kryteria (m.in. motywacja, działalność studencka, wolontariat, inne kompetencje)

INFORMACJE:

Informacje na temat miejsc na uczelniach partnerskich znajdziecie Państwo na stronie USOSweb w zakładce Wymiana Studencka. Od 1.03.br. oferta w systemie zostanie uaktualniona - dodane zostaną: Uniwersytet w Pradze i Uniwersytet w Bordeaux

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów na studia i praktyki udzielają Koordynatorzy Programu Erasmus+ w Instytucie Socjologii:

 • dr Katarzyna PonikowskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • dr Witold Mandrysz  - (praca socjalna) -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat szczegółowych zasad rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.erasmus.us.edu.pl oraz na stronach uczelni partnerskich. 

Nekrolog

prof. Z. A. Żechowski

Z głębokim smutkiem żegnamy 

 

Profesora dr. hab. Zbigniewa Antoniego Żechowskiego

 

wieloletniego, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego i Kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej, ucznia prof. Juliana Hochfelda, b. pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - współpracownika prof. T. Szczurkiewicza, b. Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku i w ostatnich latach pracownika Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

B. członka Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, b. członka i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, b. członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Komisji Planu Makroregionu Nadmorskiego, Komisji Rozwoju Makroregionu Północnego przy Komisji Planowani RM, Komitetu Nauk Pedagogicznych, Komitetu Nauk Socjologicznych PAN oraz Komisji Warunków Zatrudnienia, Płac i Spraw Socjalnych Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, b. przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Koszalińskie Studia i Materiały” oraz wielu innych krajowych i zagranicznych organizacji naukowych. 

Odznaczonego, między innymi, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W swojej działalności naukowej zajmował się zagadnieniami związanymi z makrostrukturami społecznymi, polityką społeczną oraz socjologią miasta i wsi. Posiadał ogromny dorobek naukowy w tej dziedzinie. Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, był oddany bez reszty nauce i pracy dydaktycznej.

Córce Profesora 

składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego


Ostatnie Pożegnanie odbędzie się dnia 8 lutego, godz. 12:30 w Kaplicy Parku Pamięci, Ruda Śląska Kochłowice, ul. Krańcowa 5


Zaproszenie

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM NAUKOWYM

 JAKOŚĆ PRACY A STAN WIĘZI SPOŁECZNYCH

honorującym w 10 rocznicę śmierci pamięć 

profesora Władysława Jachera 

 

Katowice, 4 kwietnia 2019 roku


link2INFORMACJE

 

ICOBS - zaproszenie na konferencję studencką

The International Conference of Business Students (ICOBS), organized since 2014 by the Business Administration Department of Yalova University, will be held on 2-3 May 2019 in Yalova, Turkey. ICOBS aims to create an environment in which students who study undergraduate, graduate and doctoral degrees in business and related fields share their scientific studies at international level. In this environment, students will be able to improve their scientific research and present their scientific competencies to get feedback and create new collaborations.

You can reach the congress website at https://icobs.yalova.edu.tr/

Key dates:

 • March 15, 2019 - Deadline for abstract submission
 • March 29, 2019 - Notification of acceptance
 • April 26, 2019 - Deadline for registration