Zaproszenie

b  niebieski

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w otwartym posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: socjologia, praca socjalna i stosowane nauki społeczne. Spotkanie to ma na celu wypracowywanie rozwiązań doskonalących w ramach systemów zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii.

 

 

W trakcie posiedzenia zostaną  przedstawione najważniejsze kwestie związane z jakością kształcenia zaobserwowane w ciągu minionego roku funkcjonowania Kierunkowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zasadnicza część posiedzenia zostanie poświęcona na dyskusję dotyczącą kwestii związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształceniana kierunkach socjologia,  praca socjalna i stosowane nauki społeczne.

 

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2015 roku o godzinie 13.00 naWydziale Nauk Społecznych w sali 232.

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag dotyczących jakościkształcenia drogą e-mailową na adresy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - do dnia 14 czerwca br.

 

Łączymy wyrazy szacunku,

 

Andrzej Niesporek - przewodniczący KZZJK na kierunku stosowane nauki społeczne

Witold Mandrysz – przewodniczący KZZJK na kierunku praca socjalna

Agata Zygmunt – przewodnicząca KZZJK na kierunku socjologia

Podpisanie umowy i konferencja

31 marca 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”. Tematyka spotkania dotyczyła ułatwienia młodym osobom posługującym się językiem francuskim dostępu do zatrudnienia w firmach i urzędach, współpracy Instytutu Francuskiego w Polsce z polskimi władzami oświatowymi oraz perspektyw zwiększenia atrakcyjności nauczania w języku francuskim, od edukacji szkolnej aż do zatrudnienia.

Fundusz Wyszehradzki

VF

Od 1 lutego 2015 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach realizowany jest program badawczy „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”. Partnerami realizowanego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego projektu są uczelnie z Czech (Univerzita Palackeho v Olomouci), Słowacji (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) oraz Węgier (Szent István Egyetem).

Prowadzone wspólnie badania socjologiczne mają na celu diagnozę świadomości ekonomicznej młodego pokolenia obywateli czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. W ramach trwającego do stycznia 2016 roku projektu planowana jest również organizacja konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną rezultaty badań prowadzonych przez poszczególne jednostki.  

us ukf 1 SZIE UP

Akademia Dyplomacji

 

W roku akademickim 2014/2015 rusza nowa inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego – Akademia Dyplomacji, przeznaczona dla polityków, urzędników, a także studentów (którzy ukończyli trzeci rok studiów) zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną. W ramach programu będą uruchomione następujące bloki tematyczne: protokół dyplomatyczny i etykieta menedżera, wykłady połączone z debatami „okrągłego stołu”, warsztaty międzynarodowe, warsztaty z komunikacji, kulturowe obrazy świata oraz specjalistyczne zajęcia językowe.

Promocja książki "Zapomniane miejsca ..."


12 grudnia 2013r. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych

miała miejsce promocja książki
pt. „Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa”

pod redakcją prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz.

Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu SPHERE, realizowanego w latach 2008−2011. Książka jest próbą ukazania różnych sposobów doświadczania i opisu procesów restrukturyzacji, wyrażanych w postaci osobistych narracji mieszkańców osiedli przyzakładowych Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt SPHERE skupiał się na badaniu przemiany tożsamości społecznej i kulturowej w starych regionach przemysłowych, poddawanych procesom rekonwersji w różnych krajach Europy (Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Turcja, Wielka Brytania). Celem badań był wielowymiarowy, interdyscyplinarny opis zmian towarzyszących restrukturyzacji ekonomicznej starych regionów przemysłowych. Przedmiotem szczegółowych analiz były przeobrażenia charakteru pracy, społeczności lokalnych i krajobrazu kulturowego badanych regionów.

Badania w Uniwersytecie Śląskim realizowane były przez zespół badaczy z Zakładu Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii UŚ pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację ze spotkania.

Gościnne wykłady profesora Mardelatt

Patrick Mardellat

 

 

W dniach 11-18 stycznia w Instytutucie Socjologii będzimy gościć profesora Patrick`a Mardellat`a, wykładowcę z Institut d'Etudes Politiques w Lille we Francji, dyrektora ds. Stosunków Międzynarodowych (Directeur des Relations Internationales), który poprowadzi cykl wykładów otwartych pt. "La déconstruction de l'idée philosophique d'Europe" (The deconstruction of the philosophical idea of Europe).

 

Udział w wykładach poza możliwością zapoznania się z tematyką dotyczącą idei europejskiej jedności i jej znaczenia dla konstrukcji - dekonstrukcji Europy jest okazją do poprawy kompetencji językowych jako, że wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

 

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia

Szanowni Studenci,

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach socjologia oraz praca socjalna. Spotkanie to ma na celu wypracowywanie rozwiązań doskonalących w ramach systemów zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2014 roku o godzinie 13:30 na Wydziale Nauk Społecznych w sali 232.