Gościnne wykłady profesora Mardelatt

Patrick Mardellat

 

 

W dniach 11-18 stycznia w Instytutucie Socjologii będzimy gościć profesora Patrick`a Mardellat`a, wykładowcę z Institut d'Etudes Politiques w Lille we Francji, dyrektora ds. Stosunków Międzynarodowych (Directeur des Relations Internationales), który poprowadzi cykl wykładów otwartych pt. "La déconstruction de l'idée philosophique d'Europe" (The deconstruction of the philosophical idea of Europe).

 

Udział w wykładach poza możliwością zapoznania się z tematyką dotyczącą idei europejskiej jedności i jej znaczenia dla konstrukcji - dekonstrukcji Europy jest okazją do poprawy kompetencji językowych jako, że wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

 

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia

Szanowni Studenci,

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach socjologia oraz praca socjalna. Spotkanie to ma na celu wypracowywanie rozwiązań doskonalących w ramach systemów zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2014 roku o godzinie 13:30 na Wydziale Nauk Społecznych w sali 232.