Campus France

3 listopada 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbył się Dzień Campus France

Spotkanie swoją obecnością uświetnił attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce dr inż. Sébastien Reymond, którego w rektoracie uczelni podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

IMG 3097
 

Otwarcie AkCeS

Uroczyste otwarcie AkCeS

6 października 2015 r. w Instytucie Socjologii odbyło się uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS). W uroczystym otwarciu wdzięli między innymi: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele Ambasady Francuskiej oraz dyrektor regionalny Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori.

Spotkanie

W poniedziałek (5.10. br.) miało miejsce spotkanie organizacyjno-informacyjne, w którym wzięli udział pracownicy Instytutu Socjologii, prof. Halina Widła z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, dyrektorzy śląskich szkół średnich z przedstawicielem Ambasady Francuskiej i dyrektorem regionalnym Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii. W spotkaniu uczestniczył także Sébastien Bauvet, który od tego roku akademickiego będzie wykładowcą w Instytucie Socjologii i opiekunem Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS).

Diamentowy Grant

Najlepsze projekty studenckie nagrodzone. Czwarta edycja konkursu „Diamentowy Grant"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów czwartej edycji programu „Diamentowy Grant”. Wśród osób, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektów naukowych, znajduje się studentka ISM Linda Berezowska. W ramach grantu zostanie przez nią zrealizowany projekt badawczy pod promotorstwem prof. Marka S. Szczepańskiego - "Miasta rozszerzone. Analiza wirtualnych miast w świetle kulturowej socjologii - próba poszerzenia zakresu możliwości badawczych socjologii miasta".

Serdecznie gratulujemy!!!

Zaproszenie

b  niebieski

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w otwartym posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: socjologia, praca socjalna i stosowane nauki społeczne. Spotkanie to ma na celu wypracowywanie rozwiązań doskonalących w ramach systemów zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii.

 

 

W trakcie posiedzenia zostaną  przedstawione najważniejsze kwestie związane z jakością kształcenia zaobserwowane w ciągu minionego roku funkcjonowania Kierunkowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zasadnicza część posiedzenia zostanie poświęcona na dyskusję dotyczącą kwestii związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształceniana kierunkach socjologia,  praca socjalna i stosowane nauki społeczne.

 

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2015 roku o godzinie 13.00 naWydziale Nauk Społecznych w sali 232.

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag dotyczących jakościkształcenia drogą e-mailową na adresy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - do dnia 14 czerwca br.

 

Łączymy wyrazy szacunku,

 

Andrzej Niesporek - przewodniczący KZZJK na kierunku stosowane nauki społeczne

Witold Mandrysz – przewodniczący KZZJK na kierunku praca socjalna

Agata Zygmunt – przewodnicząca KZZJK na kierunku socjologia

Podpisanie umowy i konferencja

31 marca 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”. Tematyka spotkania dotyczyła ułatwienia młodym osobom posługującym się językiem francuskim dostępu do zatrudnienia w firmach i urzędach, współpracy Instytutu Francuskiego w Polsce z polskimi władzami oświatowymi oraz perspektyw zwiększenia atrakcyjności nauczania w języku francuskim, od edukacji szkolnej aż do zatrudnienia.

Fundusz Wyszehradzki

VF

Od 1 lutego 2015 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach realizowany jest program badawczy „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”. Partnerami realizowanego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego projektu są uczelnie z Czech (Univerzita Palackeho v Olomouci), Słowacji (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) oraz Węgier (Szent István Egyetem).

Prowadzone wspólnie badania socjologiczne mają na celu diagnozę świadomości ekonomicznej młodego pokolenia obywateli czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. W ramach trwającego do stycznia 2016 roku projektu planowana jest również organizacja konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną rezultaty badań prowadzonych przez poszczególne jednostki.  

us ukf 1 SZIE UP