Fotorelacja z konferencji

W dniu 7 listopada 2018 r. odbyła się w Katowicach konferencja naukowa "SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia", zorganizowana przez Zakład Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UŚ we współpracy z partnerami z ośrodków naukowych Czech, Słowacji i Węgier. 

Współpraca

W czwartek 13 września 2018 r. została podpisana umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Umowę w imieniu Jego Magnificencji Rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka podpisała dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, która wygłosiła wykład na temat wybranych problemów Basenu Morza Śródziemnego, dr Marcela Gruszczyk, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz dr Renata Jankowska koordynująca współpracę z ramienia Wydziału Nauk Społecznych.

XIX Kongres Socjologii

XIX ISA World Congress of Sociology
Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities

W dniach 14-21 lipca odbył się XIX Międzynarodowy Kongres Socjologiczny ISA, na którym uczeni, intelektualiści, politycy, dziennikarze i działacze z różnych dziedzin dyskutowali nad tym, w jaki sposób mogą i przyczyniają się do zrozumienia zagadnień i zjawisk społecznych związanych z władzą, przemocą i sprawiedliwością. Instytut Socjologii reprezentowali dr Justyna Kijonka i dr Grzegorz Gawron.

XIX ISA World Congress of Sociology

30-lecie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniach 22-23 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach uroczystej sesji plenarnej „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości” prof. Marek S. Szczepański wygłosił przemówienie pt. „Cnoty nowoczesnego przywódcy – portret socjologiczny” oraz został uhonorowany Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

P1030805 1