Promocja książki "Zapomniane miejsca ..."


12 grudnia 2013r. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych

miała miejsce promocja książki
pt. „Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa”

pod redakcją prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz.

Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu SPHERE, realizowanego w latach 2008−2011. Książka jest próbą ukazania różnych sposobów doświadczania i opisu procesów restrukturyzacji, wyrażanych w postaci osobistych narracji mieszkańców osiedli przyzakładowych Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt SPHERE skupiał się na badaniu przemiany tożsamości społecznej i kulturowej w starych regionach przemysłowych, poddawanych procesom rekonwersji w różnych krajach Europy (Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Turcja, Wielka Brytania). Celem badań był wielowymiarowy, interdyscyplinarny opis zmian towarzyszących restrukturyzacji ekonomicznej starych regionów przemysłowych. Przedmiotem szczegółowych analiz były przeobrażenia charakteru pracy, społeczności lokalnych i krajobrazu kulturowego badanych regionów.

Badania w Uniwersytecie Śląskim realizowane były przez zespół badaczy z Zakładu Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii UŚ pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację ze spotkania.

Gościnne wykłady profesora Mardelatt

Patrick Mardellat

 

 

W dniach 11-18 stycznia w Instytutucie Socjologii będzimy gościć profesora Patrick`a Mardellat`a, wykładowcę z Institut d'Etudes Politiques w Lille we Francji, dyrektora ds. Stosunków Międzynarodowych (Directeur des Relations Internationales), który poprowadzi cykl wykładów otwartych pt. "La déconstruction de l'idée philosophique d'Europe" (The deconstruction of the philosophical idea of Europe).

 

Udział w wykładach poza możliwością zapoznania się z tematyką dotyczącą idei europejskiej jedności i jej znaczenia dla konstrukcji - dekonstrukcji Europy jest okazją do poprawy kompetencji językowych jako, że wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

 

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia

Szanowni Studenci,

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach socjologia oraz praca socjalna. Spotkanie to ma na celu wypracowywanie rozwiązań doskonalących w ramach systemów zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2014 roku o godzinie 13:30 na Wydziale Nauk Społecznych w sali 232.