Stypendium

B Lewicka
 
Doktor Barbara Lewicka otrzymała stypendium Fundacji Fulbrighta. Umożliwi ono realizację autorskiego projektu American Symbolic Revolution. Painting and SocietyJego celem jest rekonstrukcja charakteru nowojorskiego środowiska artystycznego przełomu XIX i XX wieku w perspektywie socjologicznej oraz porównanie natury przemian amerykańskiego i europejskiego świata sztuki tamtego okresu. W roku akademickim 2019/2020 dr Lewicka będzie Visiting Scholar na Wydziale Historii Sztuki i Architektury Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.