Zaproszenie

ZAPROSZENIE 
dla studentów WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH do uczestniczenia w cyklu spotkań
z  Profesor Ewą Martin z
Université Grenoble Alpes

w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

 prof Ewa Martin

Serdecznie zapraszamy na spotkania poświęcone problematyce społecznej. Zagadnieniom związanym z dyskryminacją i sposobami jej badania a także refleksji socjologicznej dotyczącej znaczenia wrażliwości dla zrozumienia współczesnych zjawisk społecznych wymagających interwencji i budowy określonych strategii i modeli polityk społecznych. Spotkanie z Panią Profesor, będzie też okazją do dyskusji nad kształtem i rolą uniwersytetu w obecnej sytuacji społecznej oraz możliwością poznania specyfiki uczelni francuskich. 

Harmonogram spotkań:

30.05

s. 312 
(3 piętro)

31.05
03.06

sala Rady Wydziału 
143 (1 piętro) 

04.06

sala 143 RW 

07.06

sala 143 RW

Seminarium pt.:
 Jak badać dyskryminację
jako zjawisko socjologiczne?

godz.* 9:35 - 14:15 

Wykład pt.: 
O pojęciu wrażliwości (vulnérabilité)
i jego funkcji heurystycznej

31.05 godz.* 11:10
03.06 godz.* 11:10

Seminarium pt.: 
Jak badać dyskryminację
jako zjawisko socjologiczne?

godz.* 9:35 - 14:15 

Konferencja otwarta pt. 
Uniwersytet francuski
jako miejsce tworzenia myśli krytycznej

godz. 9:30

Spotkaniu patronuje Dyrekcja Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Unwiersytetu Śląskiego

 
* Czas trwania zajęć i ewentualna przerwa na lunch do ustalenia

W dniach 4.06 - 7.06 - możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje

logo2018