Jubileusz Studium Pracy Socjalnej

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 25 lat kształcenia do zawodu pracownika socjalnego w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pt.: „Oblicza i wymiary pracy socjalnej”.

W czasie konferencji podjęto dyskusję na temat przeobrażeń i perspektyw rozwoju kształcenia do pracy socjalnej. Absolwenci oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze Studium zaprezentowali interesujące doświadczenia z pola praktyki. W ramach panelu studenckiego zarysowano natomiast różne wymiary pracy socjalnej wskazujące na jej wieloaspektowość.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację