USOS

b czerwonyRejestracje na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
dla studentów socjologii 2 i 3 roku 1 stopnia (SOiZ, WoWS) oraz 2 roku 2 stopnia (KE,HR)
 

od dnia 13.09.2018 r. godz.18:00 do dnia 22.09.2018 r. godz. 23:59