Spotkanie Rady Programowo-Biznesowej

W dniu 26 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie Rady Programowo-Biznesowej IS dla kierunku socjologia, w której uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący otoczenie społeczno-gospodarcze, pracownicy instytutu oraz zaproszeni goście z Uniwersytetu w Plymouth. W trakcie spotkania dr hab. Rafał Muster przedstawił projekt „Czas na staż” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach we współpracy z Instytutem Socjologii, w ramach którego studenci socjologii uzyskali nie tylko praktyczne doświadczenie w samodzielnej realizacji badań empirycznych ale także zostali autorami publikacji prezentujących wyniki zrealizowanych prac badawczych: 

  • Sytuacja i opinie osób uczestniczących w stażach organizowanych przez urząd pracy, Sylwia Biała, Monika Pniak, Patrycja Warzecha
  • Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, Katarzyna Nowicka, Rafał Lubański, Dmytro Tsakhlo
  • Ewaluacja efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy, Natalia Bieniek, Patrycja Kulpa, Aleksandra Świerc 
Wszystkim autorom publikacji serdecznie gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia.

Projekt oraz publikacje studentów stanowią przykład efektywnego partnerstwa nawiązanego w ramach prac Rady Programowo-Biznesowej działającej przy Instytucie Socjologii, której członkiem jest pani Katarzyna Ptak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. 

Zaproszeni goście, dr Marta Hawkins (Director of the Futures Entrepreneurship Centre, Plymouth Business School, Faculty of Business) i Penelope Hele (Inspiring Futures Project Support Officer, Faculty of Business), zaprezentowały obszary działań podejmowanych w swoim uniwersytecie oraz przedstawiły koncepcję wprowadzenia do programu studiów socjologicznych modelu współpracy uniwersytetu i środowiska biznesowego: The Inspiring Futures. Model ten w swoich założeniach nie tylko buduje podstawy partnerstwa i kreuje współpracę między środowiskiem akademickim a otoczeniem społecznym i gospodarczym (biznesem i sektorem publicznym) w celu zwiększenia potencjału partnerów ale także poprzez rozwijanie współpracy łączy różne dyscypliny akademickie z grupami zawodowymi  - szeroko rozumianym rynkiem pracy, i w konsekwencji rozwija nowe podejścia do teorii i praktyk dotyczących przedsiębiorczości.