Konferencja

14 czerwca 2018 roku w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym "Madison" w Wojkowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – nowe perspektywy dla środowiskowej pracy socjalnej. Organizatorami konferencji byli: Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Urząd Miasta Wojkowice. Celem konferencji było przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Polsce i w Europie. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli nauki oraz samorządów lokalnych. Konferencje otworzył Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Tomasz Nawrocki, kierownik Studium Pracy Socjalnej i Zakładu Badań Kultury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz oraz przewodnicząca sekcji pracy socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dr hab. prof. UŁ Jolanta Grotowska-Leder. Podczas konferencji odbyła się dyskusja panelowa Rewitalizacja – funkcje, kierunki, konteksty oraz dwie grupy tematyczne: Dialog i partycypacja w projektach rewitalizacji - szanse i ograniczenia, Innowacje społeczne w rewitalizacji. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: prof. dr hab. Anna Karwińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. prof. UZ Mariusz Kwiatkowski oraz dr Dorota Bazuń reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski, dr Dariusz Szrejder z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, dr hab. Krystyna Faliszek, dr hab. Krzysztof Łęcki, dr Daniela Dzienniak-Pulina, dr Witold Mandrysz oraz mgr Barbara Słania reprezentujący Uniwersytet Śląski, mgr Magdalena Faracik-Nowak z Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, mgr inż. Grzegorz Pronobis z firmy Pronobis Studio oraz mgr Kamila Paradowska – dyrektor Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.