RN IS

Rada Naukowa Instytutu Socjologii wspiera stanowisko Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przyjęte na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 20 czerwca 2018 roku. Podobnie jak PTS uważamy za nadmiernie pośpieszny i nieprzejrzysty tryb procedowania projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Rada Naukowa Instytutu Socjologii wyraża solidarność z postulatami obrony autonomii uczelni, podmiotowości społeczności akademickiej i humanistyki polskiej.