Spotkanie

b czerwony8 maja 2018r. studenci 1 roku specjalności Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie uczestniczyli w spotkaniu z Panią Anną Krasuską – Terillon, konsul honorową Republiki Francuskiej w Katowicach.

Studenci mieli okazję zapoznać się z instytucją konsula honorowego, a także działaniami na rzecz promocji kultury francuskiej podejmowanymi przez Panią konsul honorową.