Fotorelacja z konferencji

W dniach 23 i 24 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych", którą zorganizował Instytut Socjologii UŚ oraz Sekcja Socjologii Etniczności i Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Swoim patronatem wydarzenie objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. dr hab. Antoni Cygan oraz Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny i zgromadziło przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: socjologów, etnologów, antropologów, kulturoznawców, archeologów, literaturoznawców, historyków oraz przedstawicieli sztuki z wielu ośrodków akademickich na terenie kraju.
 
Konferencję poprzedził wernisaż wystawy pracy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Katowicach zatytułowanej "Krajobrazy Pamięci". Wydarzeniem towarzyszącym obradom była wizyta uczestników w Muzeum Śląskim.
Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z wydarzenia
 
Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna na https://www.flickr.com/photos/138801016@N02/albums