Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy Katowic

Nekropolie okl e
Dr Barbara Lewicka opublikowała książkę pod tytułem Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy Katowic. Praca stanowi podsumowanie trwających od 2008 roku badań nad miejskimi przestrzeniami funeralnymi. Ich sensem był opis nekropolii jako odrębnego obszaru w przestrzeni miasta, analiza struktury cmentarzy, opis sposobów ich funkcjonowania, wreszcie określenie znaczenia nekropolii dla mieszkańców miasta. Książka jest więc wielowymiarowym socjologicznym studium katowickich cmentarzy, dającym odpowiedź na pytanie czy współczesne nekropolie to przestrzeń amorficzna, odseparowana, pozbawiona szerszych kontekstów kulturowych czy raczej symboliczne miejsce pamięci cechujące się określoną strukturą, porządkiem, znaczeniem i rolą.
 
Rozmowę z autorką przeczytać można na stronie Gazety Uniwersyteckiej (http://gazeta.us.edu.pl/node/421013)