Sekcja Pracy Socjalnej PTS

W dniu 30 listopada 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Pracy Socjalnej PTS, na którym został wybrany Zarząd Sekcji na kolejną trzyletnią kadencję. Przewodniczącą Sekcji została prof. Jolanta Grotowska-Leder, sekretarzem dr hab. Dobroniega Trawkowska. W skład Zarządu weszły dwie osoby z Instytutu Socjologii, prof. Kazimiera Wódz i dr hab. Krystyna Faliszek.
 
Praca Socjalna PTS 3