Wizyta studyjna

21 listopada 2017 roku studenci II roku, specjalności Kariery europejskie w administracji i biznesie spotkali się z Panem Grzegorzem Franki, prezesem Związku Górnośląskiego. W trakcie wizyty mieli okazję zwiedzić siedzibę Związku Górnośląskiego i porozmawiać o działalności Związku, a także „kwestiach śląskich”.