Zaproszenie na konferencję - 27-28.10.2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Social Boundaries of Work. Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies, która odbędzie się w CINiBA w Katowicach dniach 27-28 X 2017 r.
 
Podajemy też link do strony konferencji, gdzie można znaleźć więcej informacji.
 
 plakat